Nhà máy Super Lân Long Thành tham gia Hội thao kiểm tra nghiệp vụ PCCC và CNCH

Bảy Dũng - Phân bón miền Nam
02:44' PM - Thứ tư, 26/09/2018

Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, Công ty Cổ Phần Phân Bón Miền Nam là một nhà máy chuyên sản xuất Phân bón và Hóa chất. Hàng năm nhà máy cung cấp cho thị trường trên 160 nghìn tấn phân Super Lân các loại và gần 40 nghìn tấn axitsuifuric thương phẩm có hàm lượng 98 %. Là cơ sở sản xuất hóa chất nên công tác phòng chống cháy nổ đã được lãnh đạo Công ty và nhà máy đặc biệt quan tâm. Nhà máy đã chỉ đạo phải thường xuyên kiểm tra các nguy cơ gây cháy nổ hàng ngày để ngăn ngừa cháy nổ trước khi bước vào làm việc. Trong năm 2018 Công ty đã đầu tư gần 300 triệu đồng mua sắm trang bị bổ xung các phương tiện và hệ thống chữa cháy tại nhà máy. Đội chữa cơ sở của nhà máy thường xuyên phối hợp cùng lưc lượng chữa cháy chuyên nghiệp huấn luyện , tập huấn về nghiệp vụ chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ là “ Lực lượng tại chỗ - Chỉ huy tại chỗ - Phương tiện tại chỗ và Hậu cần tại chỗ ” đồng thời tổ chức thực hiện diễn tập phương an chữa cháy cơ sở cùng với các đơn vị bạn trong khu công nghiệp .

Hưởng ứng ngày “Toàn Dân Phòng Cháy Chữa Cháy ngày 4/10 /1961 -4/10/2018 ” là hoạt động nhằm nâng cao ý thức , trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy của CBCNV nhà máy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp Luật về PCCC sâu rộng, tổ chức thực hiện nghiêm túc , có hiệu quả về Luật PCCC năm 2001.Thông qua việc tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy qua đó đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành pháp luật PCCC cơ sở, duy trì công tác an toàn PCCC trong hoạt động sản suất kinh doanh của Nhà máy. Ngày 25 /09/2018 , tại Công An huyện Long Thành, đội chữa cháy cơ sở của Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành đã tham gia Hội thao tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy cơ sở năm 2018 huyện Long thành với đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B ra đầu nước. Đội chữa cháy của nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy cơ sở với thời gian 45 giây.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,