Ưu đãi cho sản xuất nguyên liệu kháng sinh

chinhphu.vn
09:31' AM - Thứ sáu, 10/06/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép Dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh bán tổng hợp nhóm Cephalosporin của Công ty Mekophar với Tổng công ty Dược Việt Nam và Dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh bán tổng hợp nhóm Cephalosporin của Tập đoàn Hóa chất VN với Công ty Ampharco U.S.A được hưởng một số cơ chế, chính sách ưu đãi.

Hỗ trợ vốn

2 dự án trên sẽ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với mức 70% vốn đầu tư cố định của dự án, với lãi suất cho vay là 3%/năm, thời hạn cho vay là 12 năm, trong đó thời gian ân hạn là 2 năm, trong thời gian ân hạn chưa phải trả gốc và lãi.

2 dự án cũng sẽ được cấp kinh phí chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực từ ngân sách sự nghiệp khoa học thông qua Dự án chuyển giao công nghệ, đào tạo do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí hỗ trợ, thời gian thực hiện cụ thể được xem xét trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ của dự án.

Miễn thuế nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 6 Điều 12, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2020. Miễn thuế suất nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được để sản xuất nguyên liệu kháng sinh.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu kháng sinh cùng loại với sản phẩm của dự án cũng được điều chỉnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu bảo hộ sản xuất trong nước, phù hợp với tình hình sản xuất của dự án, nhu cầu tiêu thụ trong nước từng thời kỳ.

Ưu tiên sử dụng sản phẩm

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng phương án sử dụng ít nhất 70% sản phẩm của dự án cho sản xuất thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh trong các Chương trình y tế quốc tế và chỉ đạo thực hiện, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng và giá không cao hơn giá nhập khẩu cùng loại tại cùng thời điểm.

Đồng thời, Bộ Y tế phải phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc ưu tiên xét chọn sản phẩm của dự án trong các Chương trình đấu thầu quốc gia, vùng, miền và các Chương trình đấu thầu trong hệ thống bệnh viện công lập và Bảo hiểm y tế (áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất thành phẩm sử dụng sản phẩm đầu ra của dự án).

Dự án các nhóm kháng sinh khác cũng được ưu đãi

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép các dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh thuộc các nhóm kháng sinh khác cũng được áp dụng khung cơ chế ưu đãi trên với điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, không thấp hơn mức ưu đãi đã được áp dụng đối với 2 dự án trên.

Trước ngày 30/8/2011, Bộ Y tế sẽ công bố một số nhóm kháng sinh cần khuyến khích đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh tại Việt Nam và có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành xây dựng dự án, đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể, gửi Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt dự án.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,