Thư mời viết, đăng bài trên Tạp chí Công nghiệp hóa chất

08:05' AM - Thứ hai, 05/10/2015

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2015

THƯ MỜI

V/v Viết bài đăng trên Tạp chí Công nghiệp hóa chất

Kính gửi:- Các nhà khoa học,

- Các đơn vị nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực hóa học.

Tạp chí Công nghiệp hóa chất (số ISSN 1859-4077) là tạp chí chuyên ngành về công nghiệp hóa chất thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, được thành lập từ năm 1970. Tạp chí được xuất bản định kỳ hàng tháng (12 số/1 năm) và phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Từ số 9/2011, Tạp chí tăng thêm số trang cho chuyên mục “Nghiên cứu - ứng dụng” để tăng dung lượng đăng tải các công trình nghiên cứu - triển khai, các sáng kiến cải tiến và áp dụng kỹ thuật trong ngành hóa chất.

Tạp chí Công nghiệp hóa chất nằm trong danh mục các tạp chí được tính điểm công trình do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định.

Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, nhà giáo đăng các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng của cá nhân và đơn vị mình.

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài cho Tạp chí Công nghiệp hóa chất. Sự đóng góp bài viết của Quý vị sẽ góp phần làm tăng chất lượng khoa học, uy tín của Tạp chí và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu – triển khai.

Bài báo gửi về tòa soạn theo địa chỉ:

Tạp chí Công nghiệp hóa chất.

Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất

Địa chỉ: Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38240983; Fax: (04) 38252190.

Email: tccnhc@gmail.com; ĐTDĐ: 0915325144

TỔNG BIÊN TẬP

NGUYỄN VĂN CHÍNH


THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1.Nội dung:

- Tạp chí nhận đăng các công trình, kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn triển khai trong lĩnh vực hóa học và công nghệ hóa học.

- Các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học.

- Các bài tổng quan, phân tích những xu hướng mới về nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực hóa chất.

- Trao đổi ý kiến, phổ biến thông tin, kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực hóa học và công nghiệp hóa chất.

Lưu ý: Tạp chí không nhận đăng các bài đã được công bố trên các ấn phẩm khác.

2.Quy định bài viết:

-Do hạn chế của khuôn khổ tạp chí, các bài được đăng dài không quá 5 trang in, kể cả hình vẽ, bảng số, tài liệu tham khảo, trừ những trường hợp ngoại lệ do Hội đồng Biên tập yêu cầu hoặc đồng ý và các bài tổng quan. Trong mỗi bài có không quá 5 hình vẽ.

-Bài viết gửi cho Ban biên tập gồm: 01 bản in 1 mặt trên giấy khổ A4 và file viết dưới dạng ten file.doc (gửi kèm theo đĩa hoặc qua Email của Tạp chí). Người phản biện sẽ do Hội đồng biên tập KHCN của Tạp chí mời. Những bài không đăng sẽ không trả lại bản thảo.

-Tòa soạn chỉ nhận những bài đánh máy rõ ràng, hình vẽ đặt đúng chỗ, ký hiệu và công thức rõ ràng, chính xác.

-Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4; fonts chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ: 13 -14pt; lề trên: 2,5cm, dưới: 2,5cm, trái: 3cm, phải: 2cm;

-Bài gửi đăng phải có tên bài bằng cả 2 thứ tiếng Việt và Anh, tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh, để phía trên phần Nội dung. Tiếp theo là các từ khóa (key word).

-Tài liệu tham khảo được qui định ghi theo thứ tự:

+ Nếu là tạp chí: tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, tập, số, trang, năm.

+ Nếu là sách: tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, lần xuất bản, năm xuất bản.

+ Nếu là Báo cáo hội nghị: tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị và tuyển tập, trang, năm.

+ Nếu là đề tài (hoặc luận văn): tên tác giả, tên đề tài (luận văn), nơi bảo vệ, năm. Trong mọi trường hợp, năm phải để trong ngoặc đơn.

+ Nếu tài liệu tham khảo thuộc hệ chữ tượng hình thì dịch sang tiếng Việt, hệ chữ Slave thì phiên âm sang chữ la tinh.

-Các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường được dùng thống nhất theo qui định chuyên môn và theo TCVN 5529:2010 & 5530:2010về thuật ngữ hóa học.

-Để tiện liên hệ người viết cần ghi rõ: H tên, địa chỉ, học hàm, học vị, số điện thoại cơ quan hoặc nhà riêng, email và chữ ký của tác giả vào cuối bài viết.

3.Ngày nhận bài: được xác nhận theo ngày trên dấu bưu điện hoặc ngày gửi bài về hộp thư (qua email).

4.Địa chỉ gửi bài:

Ban biên tập Tạp chí Công nghiệp hóa chất.

Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất

Địa chỉ: Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38240983; Fax: (04) 38252190.

Email: tccnhc@gmail.com;

ĐTDĐ: 0915325144

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI (PDF)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,