Vinachem: giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017

08:15' AM - Thứ bảy, 07/10/2017

Ngày 7/10/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/ 2017 với quyết tâm xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017 của Tập đoàn. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thanh, Cục Trưởng Cục hóa chất, Bộ Công Thương; các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tập đoàn, trưởng, phó các Ban chức năng thuộc Tập đoàn, lãnh đạo các công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe Phó Tổng Giám đốc Bùi Thế Chuyên trình bày Báo cáo kết quả thực hiên nhiệm vụ công tác quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/ 2017. Theo đó Quý III và 9 tháng đầu năm 2017, toàn Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực. Lũy kế 9 tháng, giá trị sản xuất tăng 8,2%, doanh thu tăng 5,3%, toàn Tập đoàn lãi cộng hợp đạt 52 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 1.318 tỷ đồng, sản phẩm sản xuất và tiêu thụ hầu hết tăng so với cùng kỳ năm 2016; đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đặc biệt là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khác; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công tác môi trường, an toàn lao động cơ bản được đảm bảo. Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được triển khai theo đúng Chương trình kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được trong Quý III và 9 tháng đầu năm2017 như sau:

1. Giá trị sản xuất tính theo giá thực tế: quý III ước đạt 10.294 tỷ đồng, tăng 9,2%, lũy kế 9 tháng ước đạt 31.525 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật quý III tăng 11%, lũy kế 9 tháng tăng 11,3%; Apatit quý III giảm 8,7%, lũy kế 9 tháng giảm 17,2%; Cao su quý III tăng 15,8%, lũy kế 9 tháng tăng 9,3%; điện hoá (pin, ắc quy) quý III tăng 5,6%, lũy kế 9 tháng tăng 8,6%; chất giặt rửa quý III tăng 5,4%, lũy kế 9 tháng tăng 16%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp quý III tăng 4%, lũy kế 9 tháng giảm tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Doanh thu quý III ước đạt 10.539 tỷ đồng, tăng 9%, lũy kế 9 tháng ước đạt 32.997 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật quý III tăng 7,2%, lũy kế 9 tháng tăng 5,3%; Apatit quý III tăng 6,5%, lũy kế 9 tháng giảm 12,4%; Cao su quý III tăng 15,3%, lũy kế 9 tháng tăng 9,6%; điện hoá (pin, ắc quy) quý III tăng 6%, lũy kế 9 tháng tăng 11,6%; chất giặt rửa quý III tăng 7,5%, lũy kế 9 tháng tăng 14,4%; Hoá chất cơ bản, khí công nghiệp quý III tăng 5,4%, lũy kế 9 tháng giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2016.

3. Nộp NSNN quý III năm 2017 ước đạt 392 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 1.318 tỷ đồng, bằng 77,8% so với kế hoạch năm 2017.

4. Lợi nhuận cộng hợp Quý III năm 2017 ước lỗ 69 tỷ đồng, trong đó lãi phát sinh là 438 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 507 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 52 tỷ đồng, trong đó lãi phát sinh là 1.655 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 1.603 tỷ đồng.

5. Sản lượng sản phẩm: trong 9 tháng Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 2,7 triệu tấn phân bón các loại; 1,9 triệu lốp ô tô; hơn 5,6 triệu chiếc săm lốp xe máy; 286 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ: lốp ô tô tăng 4,7%, pin tăng 5,3%, ắc quy tăng 10,6%, lân chế biến tăng 5,2%, NPK tăng 5,5%, đạm ure tăng 10%, DAP tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm: quặng apatit, săm lốp xe đạp, săm xe máy, săm ô tô, chất giặt rửa...

6. Xuất nhập khẩu quý III ước đạt quý III ước đạt 125 triệu USD, tăng 17,9% so với quý III năm 2016; lũy kế 9 tháng năm 2017 đạt 384,3 triệu USD, bằng 76,2% kế hoạch năm, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: giá trị xuất khẩu ước đạt 198 triệu USD, tăng 20%; giá trị nhập khẩu ước đạt 186 triệu USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2016.

7. Tiền lương bình quân 9 tháng là 8,48 triệu đồng/người/tháng với tổng số lao động là 23.588 người.

Kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2017 đã có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016 nhưng dự báo quý IV vẫn còn nhiều khó khăn, Tập đoàn yêu cầu Hội đồng thành viên tại các Công ty TNHH MTV, Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại các Công ty cổ phần và các công ty liên doanh rà soát, thống nhất trong Hội đồng quản trị của Công ty, tập trung cao độ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mở rộng thị trường để quý IV đạt kết quả cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2017.

Mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng quý IV/2017 như sau: giá trị SXCN Tính theo giá thực tế, quý IV 11.000 tỷ đồng; ước cả năm đạt 42.528 tỷ đồng, tăng 0,2% so kế hoạch và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu Quý IV phấn đấu đạt 11.311 tỷ đồng; cả năm ước đạt 43.308 tỷ đồng, tăng 1,7% so với kế hoạch và tăng 3,5 so với cùng kỳ năm 2016; Lợi nhuận quý IV đạt 103 tỷ đồng, trong đó lãi phát sinh là 514 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 410 tỷ đồng. Lũy kế cả năm lợi nhuận đạt 155 tỷ đồng, trong đó lãi phát sinh là 2.169 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 2.014 tỷ đồng; Tiền lương bình quân quý IV phấn đấu đạt 8,91 triệu đồng/người/tháng; tổng giá trị đầu tư phấn đấu đạt 890 tỷ đồng.

Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến tham luận của các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm, các khó khăn, tồn tại và các kiến nghị, giải pháp, trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quý IV và cả năm 2016 đã nêu trong Báo cáo.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Tổng Giám đốc Nguyễn Gia Tường đã biểu dương nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, duy trì việc làm và đảm bảo đời sống cho CBCNV qua đó góp phần cùng Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Quý IV và của cả năm 2017 là rất nặng nề, để hoàn thành các nhiệm vụ đó đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc. Đồng chí Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc đề án tái cơ cấu và chương trình hành động, các giải pháp cụ thể của Tập đoàn như đã nêu trong Báo cáo; linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, điều tiết sản xuất; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, tiết giảm chi phí; tăng cường tiêu thụ sản phẩm nội bộ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch tiêu thụ sản phẩm nội bộ đã đặt ra; triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư; hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định … nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,