Vinachem: Hội nghị tổng kết năm 2019

09:07' AM - Thứ hai, 13/01/2020

Ngày 11/1/2020, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai phương hướng thực hiện trong năm 2020. Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước Hồ Sỹ Hùng và Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An tới dự, chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, Vinachem cho biết, năm 2019, các đơn vị thuộc Vinachem đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đó là khó khăn về nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của toàn Tập đoàn đạt được không cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế (không tính 4 đơn vị thuộc Đề án 1468 của Chính phủ về xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương) đạt 34.885 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm, bằng 95% so với năm 2018. Doanh thu đạt 37.058 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm, bằng 95% so với năm 2018. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 1.524 tỷ đồng, giảm 19,2% so với kế hoạch năm, giảm 9,9% so với năm 2018. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/ người/ tháng, tương đương năm 2018. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 501 triệu USD, bằng 85% kế hoạch năm, trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 267 triệu USD, giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2018; nhập khẩu đạt 235 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Một số đơn vị có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước như: Công ty CP Cao su Đà Nẵng tăng 68%, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam tăng 3 lần, Công ty CP Ắc quy Tia sáng tăng 2,5 lần, Công ty CP Bột giặt Lix tăng 15% ; … song vẫn còn một số đơn vị có doanh thu giảm như: Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty CP Phân bón Bình Điền, ...

Năm 2019, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 2,26 triệu tấn phân bón các loại; 3,4 triệu chiếc lốp ô tô; 6,6 triệu chiếc săm lốp xe máy; 2,1 triệu kWh ắc quy; 289 triệu viên pin ; 387 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: urê tăng 16%, lốp ô tô tăng 10%, ắc quy tăng 3%. Song vẫn còn một số sản phẩm có sản lượng giảm như : lân chế biến, phân NPK, DAP, quặng apatit...

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong năm 2019 đạt 1.100 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Trong năm, Tập đoàn đã tập trung cao độ cho các dự án quan trọng như: Dự án xây dựng Nhà máy Lân Văn Điển tại Thanh Hóa của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển; Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Dự án“Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa” của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Dự án Đầu tư xây dựng dây chuyển sản xuất axit Sunphuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp với phát điện của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm thao; Dự án Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút của Công ty CP Hóa chất Việt Trì; Dự án Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp An Phước, tỉnh Đồng Nai của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam;... và đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án khác.

Trong năm, hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết cũng gặp nhiều khó khăn, do vậy kết quả đạt được không cao như cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng doanh của 2 công ty liên doanh do tập đoàn trực tiếp góp vốn đạt 6.323 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó : Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam ước đạt 198 tỉ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước; Công ty TNHH TPC Vina ước đạt 158 tỉ đồng, bằng 56% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả sản xuất kinh doanh của một số công ty liên kết như sau: Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam doanh thu đạt 530 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng; Công ty CP Ắc quy Vĩnh Phú doanh thu đạt 41 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 500 triệu đồng.

Đối với công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong năm qua, Tập đoàn đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó, Tập đoàn đã trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam ; đã thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn cả nước của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn đã có Văn bản số 1553/HCVN-HĐTV về việc kế hoạch chi tiết và lộ trình CPH Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tích cực, chủ động thực hiện các bước về thoái vốn như: chuyển nhượng vốn thành công tại 07 công ty cổ phần (gồm các Công ty CP : Cao su Sao Vàng, Bột giặt Net, Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ, Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Sơn Tổng hợp, Pin Hà Nội, Ắc quy Tia Sáng). Hiện tại, Tập đoàn đang tiếp tục triển khai các bước chuyển nhượng vốn tại một số đơn vị khác. Ngoài ra, Tập đoàn đã hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng tại Tập đoàn; Điều động nhân sự và ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sau hợp nhất. Nhìn chung, kế hoạch tái cơ cấu đã và đang được Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai ở tất cả các nội dung.

Công tác khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động , kỹ thuật và môi trường cũng được Vinachem ưu tiên thực hiện trong năm vừa qua. Theo đó, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ năm 2019 nhằm báo cáo một số công trình nghiên cứu, ứng dụng KHCN nổi bật giai đoạn 2017-2018; đôn đốc thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại các đơn vị; tiến hành sửa đổi và ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường của Tập đoàn trên cơ sở cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và phù hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị. Thêm vào đó, Tập đòan đã tổ chức thành công Lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các Lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác an toàn trong toàn Tập đoàn; đồng thời tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện công tác sửa chữa lớn tại các doanh nghiệp/đơn vị thành viên của Tập đoàn theo hướng đảm bảo yêu cầu sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, đặc biệt chú trọng một số đơn vị khó khăn như Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn vẫn được duy trì, trong đó: giá trị mua bán nội bộ đạt 1.320 tỷ đồng. Trong đó, tỉ lệ sản lượng mua nội bộ Tập đoàn trên tổng lượng mua đối với khí nitơ, săm lốp các loại, dầu phủ và hóa chất vẫn đạt mức cao là 100%, HCl đạt 97%. Một số sản phẩm có tỷ trọng mua nội bộ cao hơn năm 2018 là DAP đạt 62% (năm 2018 đạt 55%), NaOH là 48% (năm 2018 đạt 47%). Mộ số sản phẩm có tỷ lệ mua nội bộ giảm so với năm 2018 là amoniac đạt 39% (năm 2018 đạt 53%). Tỷ lệ mua nội địa sản phẩm ure bằng năm 2018 là 32%;.

Song song với các công tác trên, công tác lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và công tác thi đua khen thưởng liên tục được phát huy rộng khắp ở tất cả các đơn vị thành viên. Các hoạt động xã hội, từ thiện cũng được Tập đoàn tích cực triển khai với nhiều nội dung có ý nghĩa.

Ngoài ra, năm 2019 Tập đoàn cũng tập trung chuẩn bị các nguồn lực tài chính để cân đối đủ vốn cho dự án và cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; triển khai hoàn thiện tổ chức các Ban thuộc Tập đoàn; cũng như bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Tập đoàn trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước Hồ Sỹ Hùng và Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An đã chia sẻ và động viên những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn trong thời gian qua; đồng thời các đồng chí cũng đã có những ý kiến chỉ đạo rất sát sao về việc giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng, cũng như đưa ra một số hướng phát triển cho Tập đoàn trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Theo đó, trong năm 2020, Tập đoàn sẽ đẩy nhanh xử lý các kiến nghị của các đơn vị thành viên, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính , kỹ thuật, lao động tiền lương; có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm; cập nhật các văn bản pháp luật của nhà nước mới ban hành để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của Tập đoàn cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ-PCCN-BVMT tại các đơn vị; tham mưu, đề xuất các giải pháp mới để thúc đẩy hơn nữa việc tiêu thụ sản phẩm nội bộ giữa các đơn vị thành viên;….. quyết liệt đưa ra các giải pháp mang tính khả thi để thực hiện nhiệm vụ năm 2020 một cách cao nhất.

Nhân dịp này, để ghi nhận thành tích của một số đơn vị đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước đã tặng cờ khen thường cho 05 đơn vị; đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn đã trao tặng Cờ thi đua của Tập đoàn và một số danh hiệu khác cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,