VINACHEM: Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

04:51' PM - Thứ tư, 04/11/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn về việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo yêu cầu tại văn bản số 05/CV-DUK ngày 30/10/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tập đoàn đề nghị: Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam lấy ý kiến của người lao động; Đoàn Thanh niên Tập đoàn lấy ý kiến của đoàn viên thanh niên về 04 Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển trước ngày 08/11/2020.

DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Xem tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,