VINACHEM: Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017

Nông Tiến Dũng - Phân bón miền Nam
10:01' AM - Thứ hai, 18/09/2017

Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2017, tại thành phố Đà Nẵng , Tập Đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức lớp tấp huấn công tác An toàn vệ sinh Lao động năm 2017 cho các đối tượng là các đồng chí Tổng Giám đốc , phó tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, Cán bộ công đoàn , các cán bộ làm công tác An toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Ngô Đại Quang , Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hóa chất VN, ông Nguyễn Huy Thông, phó chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Lãnh đạo Ban kỹ thuật Tập đoàn, các đồng chí Giảng viên của Trung Tâm Huấn luyện kỹ thuật an toàn , Bộ lao động thương binh và Xã hội và gần 150 các đồng chí học viên của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn .

Nhận thức rõ công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ hết sức quan trong trong quá trình sản xuất - kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nên lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo tổ chức lớp học, tập huấn, bồi dưỡng các thức cơ bản về công tác An toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị thành viên trong Tập Đoàn.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật về An toàn vệ sinh lao động cụ thể là: Luật Lao động 2012, Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 , Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật Phòng cháy chữa cháy , Luật bảo vệ Môi trường … các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hương dẫn … các học viên được trang bị các kiến thức về xây dựng điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh , nội quy an toàn, , quy trình an toàn , biện pháp an toàn trong đơn vị và quá trình, trình tự công tác đảm bảo an toàn trong vận hành , sửa chữa, chạy máy và xử lý sự cố an toàn, giúp người xử dụng lao động đánh giá được các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, từ đó tổ chức bố trí lao động sản xuất một cách khoa học giúp nâng cao sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt là xây dựng được ý thức văn hóa an toàn của người sử dụng lao động và người lao động trong sản xuất kinh doanh tại đơn vị, là chìa khóa để cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp một cách hiệu quả. Giúp cho doanh nghiệp phát triển , mang lại khả năng cạnh tranh , uy tín cao và lợi ích cho quốc gia , doanh nghiệp và người lao động. Trong quá trình học các học viên được đến thăm quan học tập mô hình sản xuất an toàn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng ( DRC ), một đơn vị có truyền thống thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động , phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong Tập Đoàn.

Sau lớp học khi trở về các đơn vị, các học viên sẽ áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế công việc tại đơn vị sản xuất – kinh doanh của mình giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe cho người lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ, giúp doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh phát triển bền vững hơn nữa, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo , tiết kiệm góp phần vào hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của Tập Đoàn trong năm 2017, phấn đấu không có tai nạn lao động.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,