VINACHEM: Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

11:49' AM - Thứ hai, 09/11/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tại Công văn số 1812/UBQLV-PCKS ngày 22 tháng 10 năm 2020 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11). Ngày 3/11/2020, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Công văn số 1736/HCVN-KTPC yêu cầu các đơn vị thực thuộc, các Công ty TNHH Một thành viên; Người Đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty cổ phần phối hợp với Ban điều hành công ty tổ chức, thực hiện ngày Pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" với nội dung:

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp...

2. Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật, các chính sách, những nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, 2020...

3. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, đầu tranh phòng, chống tham những, lãng phí...

4. Trong tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, doanh nghiệp chủ động lực chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực gắn với hoạt động của doanh nghiệp như: phổ biến pháp luật trên Công thông tin điện tử của doanh nghiệp, tổ chức biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, giáo dục, phổ biến pháp luật, tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam...

Tập đoàn đề nghị các đơn vị trực thuộc, các Công ty TNHH một thành viên, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Công ty cổ phần lựa chọn hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,