VINACHEM: Triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ theo công điện số 156/CĐ-TTg

09:31' AM - Thứ tư, 08/02/2017

Thực hiện công điện số 156/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 02 năm 2017 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ngày 03 tháng 02 năm 2017, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có công văn số 151/HCVN-KHKD yêu cầu Lãnh đạo, CBCNVC, Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại các đơn vị:

Đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-HCVN ngày 25 tháng 01 năm 2017, Chương trình hành động của Ngành Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; quán triệt chủ đề hành động năm 2017 theo chỉ đạo của Chính phủ là: "Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững", xây dựng và triển khai chủ đề hành động của đơn vị mình, tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chinh phủ, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết. Tuyệt đối không đi Lễ hội trong giờ hành chính, khong sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, động viên CBCNV tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 ngày từ đầu năm mới.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,