VINACHEM: Đăng ký Kế hoạch Lao động Tiền lương năm 2011

10:45' AM - Thứ hai, 06/06/2011

Để hoàn thiện công tác kế hoạch lao động tiền lương và thỏa thuận ban hành đơn giá tiền lương năm 2011.

Ngày 31 tháng 5 năm 2011, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Công văn số 525/HCVN-TCNS yêu cầu các Công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty Tập đoàn năm giữ trên 50% vốn điều lệ căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, Lap động và thu nhập năm 2010; kế hoạch SXKD năm 2011 xây dựng và đăng ký gập kế hoạch lao động, đơn giá, quỹ tiền lương năm 2011.

Kế hoạch gửi về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Ban Tổ chức Nhân sự trước ngày 10/6/2011).

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,