VINACHEM: Phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2011

10:02' AM - Thứ hai, 16/05/2011

Ngày 06 tháng 5 năm 2011, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ký Quyết định số 174/QĐ-HCVN phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2011.

Nội dung công tác thanh tra, kiểm tra: Xem xét đánh giá việc thực hiện quy định của Pháp luật về các lĩnh vực quản lý kinh tế, thực hiện dân chủ cơ sở và phòng chống tiêu cực, tham nhũng, xem xét đánh giá việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị được kiểm tra, thanh tra. Việc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Thanh tra về công tác hành chính, kinh tế;

- Thanh tra, kiểm tra về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chủ động thực hiện các nội dung thanh kiểm tra theo Chương trình, Kế hoạch này tại đơn vị. Phối hợp, tạo điều kiểm với Thanh tra tập đoàn để thực hiện công tác thanh kiểm tra tại đơn vị theo nội dung và lịch kiểm tra của Tập đoàn.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,