VINACHEM: Tăng cường quản lý công tác đấu thầu

04:24' PM - Thứ ba, 01/06/2010

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3081/BKH-QLĐT ngày 11/5/2010 triển khai thực hiện chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và văn bản số 157/TTg-KTN ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009. Ngày 27/5/2010, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Công văn số 389/HCVN-ĐTXD đề nghị các đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần quán triệt các nhiệm vụ sau:

I. Về việc thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg

1. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ khi thực hiện các dự án và lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu có sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng; vật tư xây dựng; vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí; nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm, vật tư nguyên liệu phục vụ cho việc đóng tầu; nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp co sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được.

Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được là căn cứ thực hiện miễn thuế nhập khẩu. Đồng thời căn cứ danh mục này để yêu cầu các nhà thầu sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước đã sản xuất được trong hồ sơ dự thầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 494/CT-TTg.

3. Tiếp tục cung cấp danh mục hàng hóa, vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, thiết bị vận tải, nguyên liệu bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được đến Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiến hành cập nhật bổ sung vào danh mục nếu trên.

II. Về việc thực hiện văn bản số 157/TTg-KTN

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu (nếu có) và gửi báo cáo về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trước ngày 15/6/2010 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,