VINACHEM: Xây dựng báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2010

12:52' PM - Thứ ba, 08/06/2010

Ngày 28 tháng 5 năm 2010, Tập đoàn Hóa chất có Công văn số 400/HCVN-KHKD về việc Xây dựng báo cáo phục vụ giao ban quý 2 năm 2010, Công văn số 405/HCVN-ĐTXD ngày 31 tháng 5 năm 2010 về việc báo cáo thực hiện kế hoạch ĐTXD 6 tháng đầu năm 2010 yêu cầu các Công ty thành viên và Người đại diện vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần xây dựng báo cáo theo các nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2010

1. Thuận lợi, khó khăn (nêu ngắn gọn thuận lợi, khó khăn tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2010. Đề nghị báo cáo đánh giá có số liệu minh họa so sánh mức giá tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2009.

2. Kết quả đạt được: đề nghị các đơn vị lập báo báo theo hệ thống biểu mẫu hướng dẫn

3. Đánh giá kết quả đạt được và nêu rõ nguyên nhân của những kết quả đó.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2010

1. Thuận lợi, khó khăn

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch quý 3 và 6 tháng cuối năm 2010 (giá trị sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ yếu, tổng doanh thu, giá trị xuất nhập khẩu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị đầu tư xây dựng cơ bản).

3. Giải pháp thực hiện

Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm được tổng hợp từ số liệu chính thức đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2010 và ước thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,