TCVN 9293:2012

Số hiệu:
TCVN 9293:2012
Tiêu đề, tóm tắt:
Phân bón. Phương pháp xác định biuret trong phân urê.
Thay thế cho: 
10 TCN 305:2005 
Số trang: 
10 (A4) 
Tên nguyên liệu: 
Nguyên liệu: 
SX Phân đạm (Urê) 
Và: 
SX Phân NPK 
Tình trạng (A: Hiệu lực; H: Hủy): 
Thay thế bằng: 
Số lượt xem:
7
Tài liệu đính kèm:
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,