Hội nghị đại biểu người lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

09:32' AM - Thứ năm, 15/06/2017

Ngày 14-6, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Năm 2016, tập thể cán bộ, người lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt trên 3.900 tỷ đồng với tổng lượng phân bón sản xuất trên 1,4 triệu tấn.Tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt trên 1,1 triệu tấn, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt xấp xỉ 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 170 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 75 tỷ đồng. Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 3.000 người lao động, với mức thu nhập bình quân trên 7,7 triệu đồng/người/tháng. Công ty chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, công tác xã hội, nhân đạo từ thiện. Năm 2017, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng lượng phân bón tiêu thụ 1,15 triệu tấn; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên 4.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 250 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 80 tỷ đồng. Để đạt được các chỉ tiêu, Công ty đẩy mạnh công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm; giảm chi phí sản xuất; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động; tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên, khuyến khích người lao động nỗ lực phấn đấu, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty. Hội nghị đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019; phát động phong trào thi đua năm 2017. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2016 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

Nguồn: Báo Phú Thọ

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,