VINACHEM: Đổi mới - sáng tạo trong phong thi đua yêu nước

Tạp chí Công Thương
02:59' PM - Thứ hai, 21/09/2015

Với tinh thần đổi mới - sáng tạo, 5 năm qua, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã có nhiều nhân tố điển hình, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng VINACHEM trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có uy tín trên thị trường khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt 125 công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của VINACHEM giai đoạn 2011-2015

Nhận thức được vai trò và vị trí của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, VINACHEM luôn xác định công tác thi đua là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Tập đoàn, tạo nên động lực và sức mạnh cho một giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Hiện thực hóa ý tưởng

Trong 5 năm qua (2011 - 2015), các phong trào thi đua ý tưởng sáng tạo của Tập đoàn đã thu hút đông đảo người lao động tham gia, có 15.305 ý tưởng được đề xuất, trong đó có 5.318 ý tưởng được triển khai thành sáng kiến áp dụng vào sản xuất, làm lợi gần 700 tỷ đồng. Đã có 281 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, trong đó có 13 cá nhân được tặng từ 3 - 4 bằng lao động sáng tạo; nhiều cá nhân đạt được giải cao trong các kỳ thi sáng tạo khoa học công nghệ cấp tỉnh; 01 cá nhân được tặng giải thưởng Khoa học công nghệ Vifotec.

Phong trào thi đua yêu nước của CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đảm bảo cung ứng nhiều sản phẩm cho nền kinh tế, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước, cùng với các tập đoàn, tổng công ty khác khẳng định vai trò của ngành công nghiệp chủ lực.

Minh chứng rõ nét, trong 5 năm từ 2010 - 2015, VINACHEM đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 208.708 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10%/năm. Doanh thu của Tập đoàn đạt 220.088 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,9%/năm. Lợi nhuận đạt 14.101 tỷ đồng và nộp ngân sách đạt 12.704 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,3%/năm. Đặc biệt, VINACHEM đã bảo đảm đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho gần 27.000 lao động với điều kiện lao động ngày càng được cải thiện, tốc độ tăng thu nhập trên 5%/năm.

Những thành tích đáng tự hào trong phong trào thi đua, yêu nước của Tập đoàn trong những năm qua là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tập đoàn.

Tầm cao mới

Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn thực hiện triển khai đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng bám sát, phục vụ có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau: Quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; phát động thực hiện phong trào “Sáng kiến tiết kiệm”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ”. Tổ chức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 với tên gọi, chủ đề ngắn gọn, dễ nhớ, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả, các tiêu chí thi đua phải cụ thể và mang tính định lượng. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; quan tâm hơn nữa đến công tác khen thưởng đột xuất và khen thưởng chuyên đề, khen thưởng cho cá nhân là công nhân, người trực tiếp lao động, đảm bảo cân đối giữa khen thưởng cho lãnh đạo và người lao động trực tiếp...

Đây được coi là động lực chính để các công ty, đơn vị trong Tập đoàn thực hiện tốt chủ trương, chiến lược xây dựng và phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2015 - 2020, có tính đến 2030. Với các mục tiêu kinh tế đề ra như: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế tăng trưởng bình quân 8,6%/năm; doanh thu tăng bình quân trên 8,8%/năm; lợi nhuận đạt bình quân trên 3.000 tỷ đồng/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 10-15%/năm; thu nhập bình quân tăng trên 5%/năm..., mỗi tập thể - cá nhân sẽ phấn đấu trở thành những bông hoa đẹp trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vững mạnh.

Với những thành tích xuất sắc trong 5 năm qua, tập thể người lao động Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý:

+ Huân chương Độc lập hạng Nhất - Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam;

+ Huân chương Độc lập hạng Nhất - Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam;

+ Huân chương Độc lập: 7 tập thể;

+ Huân chương Lao động: 127 tập thể và cá nhân;

+ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 291 tập thể và cá nhân;

+ Cờ thi đua Chính phủ: 23 tập thể;

+ Bằng khen Bộ Công Thương: 1.056 tập thể và cá nhân;

+ Cờ thi đua Bộ Công Thương: 45 tập thể;

+ Bằng khen Tập đoàn: 2.078 tập thể và cá nhân…

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,