VINACHEM: Đăng ký tham gia các khóa học

10:38' AM - Thứ hai, 06/06/2011

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2011, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có Công văn số 531/HCVN-TCNS ngày 31 tháng 5 năm 2011 yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước, các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xác định nhu cầu cần đào tạo của cán bộ, viên chức tại đơn vị mình, lập danh sách cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo muốn theo học (bản kế hoạch đào tạo).

Danh sách cán bộ đăng ký tham dự gửi về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (ban Tổ chức Nhân sự) trước ngày 15 tháng 6 năm 2011 và Fax về Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn theo số 04.39335032 để tổng hợp trình Lãnh đạo Tập đoàn.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,