Nghiên cứu các rào cản môi trường đối với thương mại và đề xuất áp dụng tại Việt Nam

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Bộ Công nghiệp

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Tiến

Mã tài liệu: CHE-CB-07

Nội dung tóm tắt:

Yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế thế giới là rất quan trọng. Vì vậy, trong Đề tài này tập trung đi sâu nghiên cứu các ảnh hưởng qua lại giữa môi trường tự nhiên và môi trường xã hội thông qua các quy định của các tổ chức quốc tế, đặc biệt tổ chức thương mại Quốc tế (WTO). Để làm thành viên tổ chức này (WTO), ngoài việc đáp ứng được các yêu cầu về thể chế, kinh tế, thì đáp ứng các yêu cầu về môi trường cũng được đưa vào nguyên tắc hoạt động.

Đề tài cấp bộ:”Nghiên cứu các rào cản môi trường đối với thương mại và đề xuất áp dụng tại Việt Nam” với các tài liệu thu thập, khảo sát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nhập khẩu cho phép đưa ra các kết luận sau:

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này tuy mới được xây dựng, ban hành và tương đối đầy đủ. Từ Hiến pháp, đến các Luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện đều thể hiện quan điểm nhất quán là công nhận quyền được nhập khẩu hàng hoá và Nhà nước bảo hộ quyền đó. Ngoài các danh mục hàng hoá cấm, hạn chế (giấp phép, hạn ngạch) để đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia được Nhà nước ban hành, các thương nhân đều có quyền tự do nhập khẩu theo các văn bản hướng dẫn hiện hành; Tuy nhiên, vẫn còn lộ nhiều bất cập đối với hệ thống văn bản.

2. Các yêu cầu về môi trường đối với hàng hoá nhập khẩu mới dừng ở Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực này còn rời rạc, thiếu. Văn bản hướng dẫn cụ thể chưa được ban hành như đã trình bày ở trên.

3 . Các doanh nghiệp nhập khẩu với mục đích tối thượng là tối đa hoá lợi nhuận, nên chỉ quan tâm đến việc có lợi và "tránh" không vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập khẩu. Mặt khác, thông tin về khoa học công nghệ còn rất hạn chế nên việc xem xét đánh giá một loại hàng hoá, một công nghệ -thiết bị có đảm bảo tiêu chuẩn môi trường là việc khó khăn.

4. Hệ thống văn bản hướng dẫn mới chỉ tạm thời đối với một số loại hàng hoá nhất định và cũng chưa được cụ thể, rõ ràng khiến các nhà quản lý lúng túng trong xử lý đã gây khó khăn cho một số doanh nghiệp thời gian qua; nhiều khi, đây lại là nguyên nhân gây ra phiền nhiễu không đáng có của một số công chức.

Có một số nhuyến nghị được đưa ra:

Để phát triển bền vững ngành công nghiệp bền vững, cần thiết xem xét đến các yếu tố về môi trường trong quá trình phát triển. Việt Nam là một nước đi sau nên có nhiều lợi thế để lựa chọn các công nghệ, thiết bị, hàng hoá thân thiện với môi trường; nhưng cũng là thách thức khi việc tiếp cận các thông tin khoa học công nghệ của thế giới bị nhiều hạn chế. Chính vì vậy, công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhất là khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO.

2. Hàng hoá nhập khẩu trong thời gian tới sẽ rất đa dạng, phức tạp; vì vậy, nhất thiết các cơ quan chức năng phải ban hành văn bản thống nhất hướng dẫn chung về các yêu cầu môi trường đối với hàng hoá nhập khẩu để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý.

3. Chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các yêu cầu về môi trường đối với hàng hoá nhập khẩu, chính vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của các nước để có thể vận dụng phù hợp vào thực tế Việt Nam, tránh đưa ra các biện pháp quản lý hành chính, chủ quan, không phù hợp với nền kinh tế thị trường.

4. Phổ biến kiến thức về môi trường tới các doanh nghiệp. Vấn đề môi trường cần được quan tâm hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong hội nhập, khi chúng ta đưa ra các yêu cầu về bảo vệ môi trường để ngăn hàng nhập khẩu, đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất của chúng ta cũng phải đáp ứng được yêu cầu trên.

5 . Xây dựng chương trình sản xuất bền vững và khuyến khích các nhà đầu tư lựa chọn các công nghệ hiện đại đảm bảo môi trường sinh thái trong kinh doanh.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,