Tro bay và những ứng dụng

02:39' PM - Chủ nhật, 07/12/2014

MỞ ĐẦU

Tro bay (fly ash) là phế thải sinh ra khi đốt các nguyên liệu hóa thạch như than đá, than nâu,… Trong các nhà máy nhiệt điện, nơi sử dụng lượng lớn nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện năng, thì ngoài lượng tro xỉ nằm lại dưới lò, những hạt tro rất nhỏ bị cuốn theo khí từ ống khói nhà máy thải ra môi trường một lượng rất lớn. Chỉ riêng tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại, mỗi năm thải ra khoảng 1 triệu tấn tro bay. Người ta ước tính đến năm 2015, lượng tro bay sinh ra từ các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam sẽ lên tới 5 triệu tấn/năm [1,2,3]. Lượng tro bay này nếu không được xử lý, tận dụng có hiệu quả, sẽ không chỉ là một sự lãng phí mà còn là một hiểm họa lớn với môi trường do bụi và các thành phần độc hại trong tro bay phát tán ra.

Để giảm thiểu sự phát tán của tro bay ra môi trường, người ta thu gom tro bay vào các hồ chứa, sau đó chế biến (lọc tách các thành phần khác như than chưa cháy hết và các tạp chất còn lại) bằng phương pháp kết lắng, tuyển nổi, lọc tĩnh điện,… [4,5]. Thành phần tro bay thu được, được cung cấp cho các ngành xây dựng, nông nghiệp, hóa chất,…

Trong khuôn khổ chuyên đề này, tác giả giới thiệu những nét cơ bản về khái niệm, sự hình thành và phát triển, cấu trúc, thành phần và những khả năng ứng dụng của tro bay.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRO BAY

1.1. Khái niệm và phân loại tro bay

1.2. Quá trình phát sinh, phát triển của tro bay

1.3. Sản lượng tro bay trên thế giới và ở Việt Nam

1.3.1. Sản lượng tro bay trên thế giới

1.3.2. Sản lượng tro bay ở Việt Nam

1.3.3. Chất lượng tro bay Việt Nam

1.4. Thành phần hóa học và cấu trúc của tro bay

1.4.1. Thành phần hóa học của tro bay

1.4.1.1. Các oxit kim loại trong tro bay

1.4.1.2. Các nguyên tố vi lượng trong tro bay

1.4.2. Cấu trúc hình thái của tro bay

1.4.2.1. Cấu trúc vỏ ngoài của tro bay

1.4.2.2. Cấu trúc bên trong của các hạt tro bay

1.4.2.3. Phân bố kích thước hạt trong tro bay

1.4.3. Cấu trúc, kích thước và thành phần tro bay Phả Lại

1.4.3.1. Cấu trúc bề mặt tro bay Phả Lại

1.4.3.2. Thành phần hóa học của tro bay Phả Lại

2. NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TRO BAY

2.1. Giới thiệu chung về khả năng ứng dụng của tro bay

2.2. Ứng dụng tro bay trong một số lĩnh vực

2.2.1. Ứng dụng tro bay trong xây dựng

2.2.2. Ứng dụng tro bay trong nông nghiệp

2.2.3. Ứng dụng tro bay làm chất hấp phụ trong lĩnh vực hóa học và xử lý môi trường

2.2.4. Ứng dụng tro bay trong công nghiệp cao su, chất dẻo

2.3. Tình hình sử dụng tro bay ở Việt Nam

2.3.1. Tro bay làm phụ gia bê tông

2.3.2. Tro bay làm phụ gia xi măng

2.3.3. Tro bay để xây dựng đường giao thông

2.3.4. Tro bay dùng trong sản xuất gạch không nung

2.3.5. Tro bay dùng làm vật liệu xử lý môi trường và cải tạo đất

2.3.6. Tro bay trong cao su và chất dẻo

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

3

4

4

6

7

7

11

12

13

13

14

17

19

19

21

22

24

24

24

25

25

28

28

34

37

40

43

44

46

46

47

48

49

50

52

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,