Vấn đề sử dụng bãi thải Phôtphogips ở nước ta

10:05' AM - Chủ nhật, 05/01/2014

MỞ ĐẦU

Phôtphogips là bã thải của quá trình sản xuất axit phôtphoric theo phương pháp trích lượng quặng phôtphat bằng axit sunfuric. Sở dĩ gọi là phôtphogips vì trong bã canxi sunfat (CaSO4) còn chứa một lượng axit phôtphoric tự do và một số tạp chất khác.

Tùy theo công nghệ sản xuất axit phôtphoric, có 3 dạng phôtphogips là: CaSO4.2H2O gọi là canxi sunfat dihydrat, CaSO4.1/2 H2O – canxi sunfat hemihydrat và CaSO4 - canxi sunfat anhydrit.

Hiện tại, sản xuất axit phôtphoric phổ biến là theo công nghệ dihydrat, nên bã thải chủ yếu là dạng dihydrat. Chế biến 1T quặng apatit sẽ thải ra khoảng 1,4T dihydrat. Như vậy, ngành công nghiệp phân lân hàng năm sẽ thải ra một lượng chất thải vô cùng lớn, vừa chiếm diện tích đất vừa gây ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước mặt và nước ngầm.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu sử dụng phôtphogips từ lâu, nhưng việc ứng dụng còn nhiều hạn chế. Chỉ ở những nơi không có hoặc có ít nguồn thạch cao thiên nhiên mới có cơ hội sử dụng bã thải này.

Trong chuyên đề này, chúng tôi giới thiệu một số phương pháp chế biến và sử dụng phôtphogips cũng như định hướng cho việc ứng dụng ở nước ta.

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU

2. TÍNH CHẤT LÝ - HÓA CỦA PHÔTPHOSGIPS

2.1. Thành phần hóa học của phôtphogips

2.2. Sự biến đổi thành phần hạt của phôtphogips khi tồn trữ

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG PHÔTPHOGIPS

3.1. Sản xuất amôn sunfat

3.2. Sản xuất axit sunfuric và vôi

3.3. Sử dụng phôtphogips trong sản xuất xi măng

3.4. Sản xuất chất kết dính thạch cao

3.4.1. Quá trình khử nước (dehydrat) và sản phẩm khử nước của CaSO4.2H2O

3.4.2. Các phương pháp chế biến phôtphogips thành vật liệu kết dính thạch cao

3.4.3. Tính chất của chất kết dính thu được bằng cách nung phôtphogips

3.4.4. Ảnh hưởng của tạp chất trong phôtphogips đến tính chất của chất kết dính

3.4.4.1. Ảnh hưởng của phôtphat đến tính chất của chất kết dính

3.4.4.2. Ảnh hưởng của flo đến tính chất của chất kết dính

3.4.4.3. Ảnh hưởng của nguyên tố đất hiếm đến tính chất của chất kết dính

3.4.4.4. Ảnh hưởng của hợp chất silic đến tính chất của chất kết dính

3.4.5. Chế biến phôtphogips trong pha lỏng

3.4.5.1. Chế biến phôtphogips trong môi trường lỏng

3.4.5.2. Các thông số cơ bản và những hiện tượng xảy ra khi chế biến thủy nhiệt phôtphogips

3.4.5.3. Ảnh hưởng của độ axit môi trường đến sự kết tinh

3.4.5.4. Nghiền sản phẩm

4. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG BÃ THẢI PHÔTPHOGIPS Ở NƯỚC TA

4.1. Sản xuất phụ gia cho sản xuất xi măng.

4.2. Sản xuất chất kết dính thạch cao bền nước.

4.3. Dùng cải tạo đất mặn và đất cát

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

3

3

4

5

9

9

12

12

20

21

24

27

29

29

30

30

31

32

33

33

35

36

37

37

38

39

39

40

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,