Thuốc trừ sâu nguồn gốc thảo mộc

10:38' AM - Thứ hai, 05/05/2014

MỞ ĐẦU

Nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hàng năm gia tăng không ngừng, đồng thời với đó là thay đổi về chủng loại và quan điểm sử dụng chúng trong nông nghiệp. Tổng giá trị các sản phẩm BVTV trên thế giới năm 2012 đạt 49,9 tỷ USD. Cùng với việc gia tăng sử dụng các hóa chất BVTV, nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguy cơ nhờn thuốc và nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người cũng tăng theo. Để khắc phục tình trạng đó việc sử dụng các sản phẩm BVTV sinh học (biopesticid), trong đó, có các thuốc BVTV nguồn gốc thảo mộc (botanical pesticid) thay thế dần thuốc BVTV hóa học được cho là giải pháp quan trọng [1-3].

Các thuốc BVTV sinh học ít độc đối với người và động vật máu nóng, ít để lại dư lượng trong nông sản và môi trường, ít gây hiện tượng nhờn thuốc, có khả năng phân hủy sinh học nên được dùng nhiều trong lĩnh vực trồng rau quả, bảo quản nông sản, sát trùng gia dụng và đặc biệt trong qui trình sản xuất rau quả sạch [3-5]. Trong vòng 25 năm trở lại đây, đã có hàng trăm loại thuốc BVTV sinh học được nghiên cứu và áp dụng trong nông nghiệp hiện đại. [3].

Chuyên đề này trình bày khái quát về các thuốc BVTV nguồn gốc thảo mộc đã được thương mại hóa và sử dụng cũng như các thông tin về những hoạt chất mới đang được nghiên cứu ứng dụng. Ba nhóm thuốc BVTV nguồn gốc thảo mộc chính được đề cập trong chuyên đề này là nhóm các thuốc trừ sâu (Insecticide) và tuyến trùng (Nematicide), nhóm thuốc trừ nấm bệnh (Fungicide) và nhóm thuốc trừ cỏ dại (Herbicide).

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU

2. LIÊN QUAN GIỮA CÁC THUẬT NGỮ THUỐC BVTV SINH HỌC VÀ THUỐC BVTV NGUỒN GỐC THẢO MỘC

3. CÁC LOẠI HOẠT CHẤT VÀ THUỐC BVTV NGUỒN GỐC THẢO MỘC THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

3.1. Hoạt chất và thuốc BVTV trừ sâu và tuyến trùng

3.1.1. Hoạt chất và thuốc BVTV trừ sâu (Botanical Insecticide)

3.1.1.1. Neem

3.1.1.2. Nicotine

3.1.1.3. Pyrethrum và pyrethrins

3.1.1.4. Rotenone

3.1.1.5. Karanjin

3.1.1.6. Chiết xuất từ cây Ryania

3.1.1.7. Sabadilla

3.1.1.8. Phenethyl propionate.

3.1.1.9. Tinh dầu

3.1.1.10. Anthraquinon

3.1.1.11. Dầu hạt tiêu đen

3.1.1.12. Capsaicin

3.1.1.13. Acid hữu cơ từ thực vật

3.1.1.14. Dầu thực vật (Lipids)

3.1.1.15. Các hợp chất khác có hoạt tính trừ sâu

4.1.2. Hoạt chất và thuốc BVTV trừ tuyến trùng (Botanical nematicides)

4.1.2.1. Tinh dầu thực vật có hoạt tính diệt tuyến trùng

4.1.2.2. Alkaloid có hoạt tính diệt tuyến trùng

4.1.1.3. Saponin và flavanone

4.1.2.4. Annonaceous acetogenin

4.1.2.5. Các hợp chất khác với hoạt tính diệt tuyến trùng 2

4.2. Hoạt chất và thuốc BVTV trừ nấm hại cây trồng (Botanical fungicide)

4.2.1. Cinnamaldehyde

4.2.2. Tinh dầu có hoạt tính kháng nấm

4.2.3. Các hydroxylanthraquinone và naphthone

4.2.4. Curcuminoids

4.2.5. Hỗn hợp L-glutamic acid và -aminobutyric acid

4.2.6. Dầu Jojoba.

4.2.7. Laminarine.

4.2.8. Milsana.

4.2.9. Cao chiết xuất từ cây Macleaya cordata

4.2.10. Các hợp chất khác có hoạt tính kháng nấm

4.3. Hoạt chất và thuốc BVTV trừ cỏ dại (Botanical herbicide)

4.3.1. Acid acetic

4.3.2. Gluten ngô

4.3.3. Các acid béo

4.3.4. Pelargonic acid

4.3.5. Tinh dầu có hoạt tính trừ cỏ

4.3.5.1. Dầu thông

4.3.5.2. Tinh dầu đinh hương.

4.3.5.3. Chất 2-Phenethyl propionate

4.3.5.4. Tinh dầu sả

4.3.5.5. Dầu Citronella

4.3.5.6. Các loại tinh dầu và dầu thực vật khác

4.3.6. Sự cảm nhiễm qua lại của thực vật (Allelopathy)

4.3.6.1. Momilactone B

4.3.6.2. Sorgoleone

4.3.6.3. Benzoxazinoid

4. PHÁT TRIỂN THUỐC BVTV NGUỒN GỐC THẢO MỘC Ở VIỆT NAM

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

3

3

6

6

6

6

8

9

10

11

11

13

13

14

16

17

17

18

19

19

20

21

22

24

25

25

28

28

28

30

31

31

32

33

34

34

35

37

37

38

39

40

42

42

42

43

43

43

44

45

46

46

46

47

52

53

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,