Hỏi đáp pháp luật

12:00' AM - Thứ hai, 02/12/2002

Bạn Nguyễn Thành Trung và một số bạn ở Công ty Cao su Sao Vàng hỏi. Xin toà soạn cho biết trong những trường hợp nào nguời lao động được hưởng chế độ trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ?

Chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Điều lệ BHXH, người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5 % trở lên trong những trường hợp sau đây thì được hưởng chế độ trợ cấp BHXH về tai nạn lao động :

- Bị tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, kể cả làm việc ngoài giờ do yêu cầụ của người sử dụng lao động.

- Bị tai nạn ngoài nơi làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Bị tai nạn trên tuyến đường cả đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc.

Như vậy, người lao động chỉ được coi là bị tai nạn lao động khi thực hiện các nhiệm vụ do người sử dụng lao động giao cho hoặc trên đường đi và về liên quan đến nhiệm vụ (kể cả đi và về hàng ngày từ nhà đến nơi làm việc) mà bị tai nạn. Nếu người lao động đang trên đường đi làm nhiệm vụ nhưng thực hiện thêm các công việc khác không do người sử dụng lao động giao cho mà bị tai nạn thì không được coi là bị tai nạn lao động.

2 - Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ BHXH, các Thông tư số 08/ TT - LB ngày 19/5/1991 của Liên bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động (kể cả trường hợp đã chuyển nghề hoặc thôi việc mà còn trong thời gian 'bảo đảm") được phát hiện và xác định mắc bệnh nghề nghiệp do các yếu tố độc hại của nghề gây ra làm suy giảm khả năng lao động từ 5 % trở lên, thì được hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp. Danh mục các bệnh nghề nghiệp gồm có:

- Bệnh bụi phổi do nhiễm bụi silic (SiO2), bụi amian, bụi phổi bông.

- Bệnh nhiễm độc chì, benzen, thủy ngân, mangan, TNT (trinitololuen).

- Bệnh do quang tuyến X và bệnh phóng xạ.

- Bệnh điếc do tiếng ồn.

- Loét da, viêm da, chàm tiếp xúc.

- Bệnh xạm da.

- Bệnh rung chuyển nghề nghiệp.

- Bệnh do Leptospira nghề nghiệp.

****

Bạn Phạm Hồng Lam và một số bạn ở Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hỏi. Xin toà soạn cho biết khi người lao động nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện huởng chế độ hưu trí hàng tháng thì quyền lợi BHXH đuợc hưởng như thế nào ?

Chúng tôi xin trả lời như sau :

Theo quy định tại điều 28 Điều lệ BHXH và Thông tư 06/LĐTBXH/TT ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngườí lao động nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp BHXH một lần, cứ mỗi năm đóng BHXH được trợ cấp bằng 1 tháng mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH.

Trường hợp người lao động đã có đủ l5 năm đóng BHXH trở lên nhưng chưa đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì có thể lĩnh trợ cấp 1 lần như trên, hoặc chờ để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, khi có đủ các điều kiện như sau :

- Người đủ 15 năm làm việc trong điều kiện bình thường thì nam phải chờ đến khi đủ 60 tuổi, nữ chờ đến khi 55 tuổi.

- Người có đủ 20 năm đóng BHXH trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, đặc biệt nặng nhọc, độc hại hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; hoặc đủ 10 năm công tác ở miền Nam, ở Lào trước 30/4/1975, ở Campuchia trước ngày 31/9/1989 thì nam chờ đến khi 55 tuổi, nữ chờ đến khi đủ 50 tuổi.

Đồng thời, người nghỉ việc chờ đủ tuổi để giải quyết chế độ lương hưu hàng tháng phải có đơn tự nguyện chờ giải quyết chế độ hưu trí, có xác nhận của công đoàn và thủ trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Sau đó thủ trưởng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp phải lập hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH quản lý, theo dõi khi đủ điều kiện về tuổi đời thì giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng.

Trong thời gian NLĐ chờ đủ điều kiện được hưởng lương hưu hàng tháng, NLĐ có quyền xin vào làm việc ở doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị khác và tiếp tục đóng BHXH thì thời gian đóng BHXH này được cộng dồn với thời gian đã đóng BHXH cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định. Nếu chết thì gia đình được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Điều lệ BHXH.

PV

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,