Nghiên cứu sản xuất phân bón lá

12:00' AM - Thứ sáu, 11/04/2003

Nguyễn Huy Phiêu, Đặng Ninh, Lương Quỳnh Chúc, Phạm Đỗ Thanh Thuỳ, Ngô Văn Nhượng,
Quách Thị Phiến, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Đình Dinh1, Nguyễn Văn Bộ1

1Viện Thổ nhưỡng nônlg hoá

Summary

Production of foliar feeding containing nutrients suchas nitrogen, phosphorus, sulphur, trace elements and alkaline humates. Has been studied Product gave high effect for rice, vegetable.

Product of rice has been in creased 180-280 kg/ha, tomato 4,281-7,581 kg/ha over control.

Cây cối không những hấp thụ chất dinh dưỡng qua rễ mà còn hấp thụ qua lá, trong khi diện tích lá của cây lại gấp hành chục lần diện tích mà rễ cây ăn tới.

Dùng phân bón lá có nhiều ưu điểm:

- Chất dinh dưỡng được cung cấp cho cây nhanh hơn bón gốc

- Hiệu suất sử dụng dinh dưỡng cao hơn

- Chi phí thấp hơn

- ít ảnh hưởng đến môi trường và đất trồng

Theo số liệu đã được công bố, hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng qua lá đạt tới 95 % . Ở Philippin dùng phân bón lá cho tăng năng suất lúa 1,5 lần so với dùng phân bón gốc qua rễ và gấp 3,3 lần khi không bón phân.

Khi dùng phân bón lá cây lúa khoẻ hơn, cứng cáp hơn, chịu được sâu bệnh, không làm chua đất như khi bón nhiều và liên tục phân bón hoá học vào đất. Hạt thóc cũng nặng thêm và chắc hơn, tỷ lệ gạo gãy không đáng kể, làm cho gạo của Philippin phù hợp với thị trường quốc tế.

Dùng phân bón lá, lượng bón chỉ tốn bằng 1/4 so với phân bón qua đất.

nước ta, từ những năn 80, Viện Hoá học Công nghiệp đã tiến hành tách chiết axit humic từ than bùn để điều chế một số loại Humat dùng làm chất kích thích sinh trưởng phun cho cây trồng. Kết quả là đã được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên, trình độ khoa học kỹ thuật ngày một cao, khách hàng yêu cầu bổ sung thêm các chất dinh đường đa vi lượng, chất lượng của sản phẩm đưa ra thị trường phải ngày một nâng cao.

Nhu cầu đó hoàn toàn phù hợp với nhũng kết quả nghiên cứu của nhiều nước tiên tiến.

Người ta đã xác định thời kỳ cây lớn cần nhiều các nguyên tố Ca, K và N. Khi tạo hoa, trái, củ lại cần nhiều nguyên tố P, N, nguyên tố trung lượng và vi lượng.

Những kết quả nghiên cứu tác dụng của humat đã cho thấy hiệu quả vè cải tạo tính chất vật lý cảu đất, làm thay đổi tính chất hoá học của đất và hiệu quả sinh học-kích thích sinh trưởng cây trồng.

Xuất phát từ những nhu cầu trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu loại phân bón lá chứa các chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng, chất kích thích sinh trưởng và có chất thấm và lá trên cơ sở các nguyên liệu hoàn toàn có sẵn ở trong nước.

PHẦN THỰC NGHIỆM

1. Điều chế phân bón lá

- Qui trình điều chế gồm 4 phần:

- Điều chế hỗn hợp chất dinh dưỡng đa lượng

- Điều chế chất dinh dưỡng vi lượng (các chelat và muối vi lượng)

- Điều chế các chát kích thích sinh trưởng cây trồng

- Phối trộn các chất theo tỷ lệ được tính toán trước.

2. Thử nghiệm nông hoá

Đã tiến hành thử nghiệm hiệu lực nông hoá của phân bón lá trên đất phù sa sông Hồng không được bồi hàng năm đối với lúa và cà chua.

Kết quả thí nghiệm được ghi trong các bảng:

Bảng 1 : Ảnh hưởng của phân bón lá đến suất lúa vụ mùa 1993

Loại phân bón

Số bông/nhóm

Hạt/bông

Trọng lượng 1000 hạt

Tỷ lệ lép %

Năng suất tạ/ha

Bội thu tạ/ha

Không phun
Phun chế phẩm 1
Phun chế phẩm 2

6,0
6,1
6,0

100
101,9
99,2

27,2
27,7
27,5

21,2
20,0
21,0

56,7
58,9
58,2

-
1,8
1,1

Vụ xuân 1994

Không phun
Phun chế phẩm 1
Phun chế phẩm 2

6,8
7,2
7,1

70,7
71,5
71,5

30,4
30,6
30,6

-
-
-

73,5
77,3
76,0

-
3,8
2,5

Bảng 2: Hiệu lực của các loại phân bón lá đến tốc độ tăng trưởng cây cà chua

TT
CT

Các loại phân bón lá

Chiều cao cây theo dõi đợt đầu (cm)

Chiều cao cây theo dõi đợt cuối (cm)

Mức độ tăng trưởng (cm)

1
2
3
4

Đối chứng NPK (ĐC)
ĐC + phun bón lá 1
ĐC + phân bón lá 2
ĐC + phun humat

60,1
61,3
51,0
58,0

82,7
93,7
91,0
88,3

22,7
32,4
40,0
30,3

Bảng 3: Hiệu lực của phân bón lá đến ra hoa và tỷ lệ đậu quả của cà chua

TT
CT

Các loại phân bón lá

Số chùm hoa/cây

Số hoa mỗi chùm

Số hoa đậu mỗi chùm

1
2
3
4

Đối chứng NPK (ĐC)
ĐC + phun bón lá 1
ĐC + phân bón lá 2
ĐC + phun humat

5
5
5
5

5
8
8
8

2,26
3,53
3,06
3,47

Bảng 4: Hiệu lực của phân bón lá đến năng suất cà chua ở các cây theo dõi

TT
CT

Các loại phân bón lá

Số quả trên các cây theo dõi

Bình quân số quả trên cây

Trọng lượng bình quân quả kg/quả

Trọng lượng thu được (kg)

1
2
3
4

Đối chứng NPK (ĐC)
ĐC + phun bón lá 1
ĐC + phân bón lá 2
ĐC + phun humat

34
53
46
52

11,33
17,66
15,53
17,33

0,101
0,104
0,106
0,101

3,45
5,50
4,88
5,25

Bảng 5 : Hiệu lực của phân bón lá đến năng suất cà chua tính trên 1 ha

TT
CT

Các loại phân bón lá

Năng suất các công thức TN (kg) Năng suất tính ra kg/ha Tính ra % Tăng năng suất so với đối chứng
kg/ha %
1
2
3
4

Đối chứng NPK (ĐC)
ĐC + phun bón lá 1
ĐC + phân bón lá 2
ĐC + phun humat

316,78
377,43
351,03
366,14
39597,5
74178,8
43878,8
46017,5
100
119,15
110,81
116,21
-
7581,3
4281,3
6420,0
-
19,15
10,81
16,21

Kết quả thu được ghi ở các bảng trên chứng tỏ phân bón lá có tác dung tốt đối với cây trồng. Đối với cây lúa, cây cà chua đều cho tăng năng suất rõ rệt.

Chúng tôi có nhận xét vụ xuân năng suất tăng nhiều hơn vụ mùa. Hiện đang theo dõi kết quả thử hiệu quả nông hoá tiếp để khẳng định nhận xét trên.

Qua các đợt thí nghiệm chúng tôi đã bổ sung và hoàn chỉnh dần công thức pha chế.

Đề tài nghiên cứu phân bón lá là kết quả tiếp thu những thành tựu nghiên cứu trước đây của Viện hoá học Công nghiệp về sử dụng phân bón vi lượng và các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, đồng thời đã được nâng cao thêm một bước, được bổ sung các chất dinh dưỡng đa lượng trên cơ sở những tài liệu khoa học mới thu nhập được của các nước tiên tiến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Juomal Pricladnoi Khimi, N-2- 1970

2. Hoá học trong Nông nghiệp N-8-1985

3. Thông tin KHKT và KT Nông nghiệp CNTP N-4-1993

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,