Nghiên cứu điều chế chất định hương cho hương liệu chất tẩy rửa

12:00' AM - Thứ tư, 11/02/2009

Cấp đề tài: Bộ Công nghiệp

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Mai Ngọc Chúc

Mã tài liệu: BCN 10-1999

Nội dung tóm tắt:

NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

+ Đã tra cứu tổng quan về công nghệ phối hương và công nghệ tổng

hợp nerolin và benzylbenzoat.

+Đã nghiên cứu một số yếu tố động học trong tổng hợp nerolin và benzylbenzoat.

+ Đã bước đầu thử nghiệm phối hương tạo được kiểu hình thơm từ các đơn hương và định hương mà một số đề tài trước đã tổng hợp được.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,