Tổng hợp Xanthat tinh bột và ứng dụng để tách kim loại nặng khỏi nước thải nhằm bảo vệ môi trường

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Bộ Công nghiệp

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Trịnh Tùng

Mã tài liệu: BCN 8-2004

Nội dung tóm tắt:

ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay nước ta nằm trong số những nước có nền kinh tế đang phát triển. Do đó việc thúc đẩy công nghiệp hoá để phát triển kinh tế được xem là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khi tốc độ phát triển công nghiệp càng tăng thì đồng thời nó cũng thúc đẩy yêu cầu bảo vệ môi trường ngày một cao nhằm duy trì sự phát triển bền vững. Ở các nước đang phát triển, nước thải công nghiệp từ các nhà máy đã gây ra ô nhiễm nặng nề với môi trường sống và ngày càng trở thành vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu.

Ngay từ những ngày sơ khai của kỹ thuật xây dựng, ở Anh, Mỹ và một số nước Châu Âu khác, kỹ thuật vệ sinh ở những nơi có thể thực hiện được về mặt kinh tế, xã hội và chính trị để xử lý nước thải sao cho giảm ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với các nguồn nước. Ngày nay hầu hết các nước đã có luật ngày càng chặt chẽ đối với việc thải nước thải nói chung và nước thải công nghiệp nói riêng. Người ta cũng nhận thức sâu sắc rằng không thể giải quyết tốt vất đề nước thải nếu không có sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học với các nhà máy sản xuất.

Do đòi hỏi rất chặt chẽ về tiêu chuẩn xử lý nước thải nên công nghệ xử lý nước thải ở các nước tiên tiến trên thế giới không ngừng được cải tiến. Một trong những công nghệ được đề cập đến là công nghệ sạch, không có chất thải bằng cách sử dụng tuần hoàn nguyên liệu chất thải của xí nghiệp này là nguyên liệu của xí nghiệp khác. Sau đó tất cả phải qua xử lý đạt tiêu chuẩn mới được thải ra môi trường.

Theo những cuộc điều tra về tình hình xử lý nước thải của các nhà máy công nghiệp của Bộ Tài nguyên và môi trường cho thấy hầu hết các nhà máy, xí nghiệp của nước ta chưa lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trước khi đổ vào các con sông, hồ. Nước thải được đổ vào môi trường thường mới chỉ qua xử lý cơ học hoặc hóa học sơ qua. Nên hàm lượng các kim loại nặng đều vượt quá những chỉ tiêu quốc tế cũng như tiêu chuẩn Việt Nam. Từ những yêu cầu thực tế trên chúng tôi đã xây dựng đề tài "Tổng hợp Xanthat tinh bột và ứng dụng để tách các kim loại nặng khỏi nước thải nhằm bảo vệ môi trường".

Mục tiêu của đề tài là xây dựng quy trình tổng hợp Xanthat tinh bột không hòa tan và đánh giá khả năng khử các ion kim loại nặng trong nước thải công nghiệp của xanthat tịnh bột.

KẾT LUẬN

Từ các kết quả thực nghiệm, chúng tôi rút ra các kết luận sau:

- Tổng hợp xanthat tinh bột không hoà tan là hướng đi đúng nhằm tạo thuận lợi trong quá trình lắng. lọc sản phẩm do đó làm giảm giá thành trong xử lý nước thải. Epichlohydrin là một chất có khả năng khâu mạch tinh bột tốt.

- Qui trình tổng hợp xanthat tinh bột không hoà tan có thể thực hiện theo quy trình một bước. Xanthat tinh bột có hiệu suất khử ion kim loại rất cao. Trong dung dịch mô phỏng ion Cu2+ gần như loại được hết ion Cu2+.

- Để kéo dài thời gian sử dụng của xanthat tinh bột, phải chuyển hoá từ Na-xanthat tinh bột sang Mg-xanthat tinh bột.

- Kết quả thử nghiệm trên thực tế cho thấy xanthat tinh bột có thể đồng thời khử nhiều ion kim loại khác nhau có trong nước thải công nghiệp. Kết quả trên mở ra khả năng ứng dụng thực tế rất cao của xanthat tinh bột.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,