Xây dựng CSDL số hoá về các đề tài KHCN và áp dụng TBKT trong sản xuất của các DN và cơ quan nghiên cứu thuộc ngành Hoá chất.

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Bộ Công nghiệp

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Tiến

Mã tài liệu: CHE-CB-05

Nội dung tóm tắt:

Hiện nay số lượng các đề tài KHCN đã nghiên cứu và các công trình áp dụng TBKT trong ngành đã được áp dụng có kết quả khá lớn và hàng năm số lượng đề tài được thực hiện lại ngày một tăng lên. Vấn đề quản lý các dữ liệu đề tài của ngành Hoá chất trở thành một vấn đề rất bức thiết.

Đề tài cấp Bộ với tiêu đề “Xây dựng CSDL số hóa về các đề tài  KHCN  và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất của các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu thuộc ngành Hóa chất”(sau đây gọi tắt là Đề tài “Xây dựng CSDL và quản lý đề tài”) nhằm giải quyết các vấn đề bất cập nêu trên.

Phần mềm nguồn mở cho phép tập hợp, phân loại, lưu trữ các CSDL đề tài KHCN và áp dụng TBKT trong ngành Hóa chất đáp ứng được các yêu cầu tra cứu đối với các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu và sản xuất và những người có nhu cầu sử dụng các thông tin về đề tài KHCN và áp dụng TBKT của Ngành Hoá chất, đông thời góp phần hỗ trợ cho việc quản lý đề tài tại các cơ quan quản lý KHCN thuộc Ngành này được tốt hơn.

Trên cơ sở thực hiện và các kết quả đạt được của Đề tài “Xây dựng CSDL số hóa về các đề tài  KHCN và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất của các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu thuộc ngành Hóa chất” có thể rút ra một số kết luận sau đây:

  1/ Đã thu thập được 282 đề tài KHCN và áp dụng TBKT do các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Ngành Hoá chất thực hiện trong khoảng 1999-2006.

  2/ Đã xử lý số hoá phần tóm tắt đề tài (abstract) cho số đề tài nêu trên.

  3/ Đã xây dựng phần mềm để qản lý đề tài. Phần mềm có các đặc điểm sau đây :

-Có thể tra cứu tổng quát hoặc tra cứu nâng cao.

-Tra cứu nâng cao với các yếu tố đầu vào ( tối đa là 6 yếu tố) cho phép tìm chính xác đề tài đích.

-Tốc độ tìm kiếm nhanh.

- Là phần mềm mở, có thể tiếp tục nạp các dữ liệu đề tài.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,