Khảo sát, đánh giá thực trạng về chuyển giao công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy trong chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp hóa chất và dầu khí phù hợp với điều kiện việt nam.

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Bộ Công thương

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Tiến

Mã tài liệu: CHE-CB-11

Nội dung tóm tắt:

Là một nước đang phát triển, nhất là phải trải qua một thời gian dài chiến tranh, nên trình độ công nghệ của các ngành sản xuất công nghiệp, trong đó có Công nghiệp Hóa chất (CNHC) và Công nghiệp Dầu khí (CNDK) ở nước ta nhìn chung đều tương đối thấp.

Chỉ sau khi giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, CNHC và CNDK Việt Nam mới có cơ hội phát triển mạnh.

Tuy nhiên sự trì trệ trong tư duy bao cấp và trong cách thực hiện phát triển sản xuất kém hiệu quả vào những năm đầu thập kỷ 80 của Thế kỷ trước, các ngành sản xuất công nghiệp nước ta, trong đó có CNHC và CNDK, đã trải qua một thời kỳ khó khăn với nhiều thách thức lớn.

Chỉ từ năm 1986 trở đi, khi cả nước thực hiện đường lối đổi mới và phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, CNHC đã có bước phát triển mới về quy mô và công nghệ sản xuất, từng bước đi vào hội nhập kinh tế quốc tế và đã thu được nhiều thành tựu quan trọng.

Đối với CNDK, sự thay đổi mạnh mẽ nhất làsau khi có sự đổi mới về tổ chức và quản lý, thành lập Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) vào năm 1990.

Để bước đầu có cái nhìn tổng thể về tình hình phát triển và CGCN sản xuất của CNHC và CNDK nước ta, Đề tài cấp Bộ “Khảo sát, đánh giá thực trạng về chuyển giao công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy trong chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp hóa chất và dầu khí phù hợp với điều kiện Việt Nam” được đặt ra với mục tiêu nghiên cứu và đưa ra một số thông tin liên quan đến vấn đề CGCN sản xuất thuộc các ngành công nghiệp đã nêu, đồng thời có các đề xuất liên quan nhằm thúc đẩy và phát triển CGCN.

Đề tài được thực hiện theo các phương pháp sau:

- Thu thập cơ sở dữ liệu (CSDL) về tình hình phát triển sản xuất của các doanh nghiệp thuộc CNHC và CNDK ở nước ta.

- Thu thập CSDL về tình hình hình áp dụng công nghệ và CGCN trong sản xuất của các doanh nghiệp thuộc CNHC và CNDK ở nước ta.

- Thu thập CSDL về các văn bản pháp quy liên quan đến CGCN.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy công tác CGCN.

Trên cơ sở thực hiện và các kết quả đạt đ­ược của Đề tài “ Khảo sát, đánh giá thực trạng về chuyển giao công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy trong chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp hóa chất và dầu khí phù hợp với điều kiện việt nam ” có thể rút ra một số kết luận sau đây:

1/ Đề tài đã nêu lên khái quát tình hình phát triển sản xuất và tình hình phát triển công nghệ của CNHC và CNDK nước ta từ khi hình thành đến thời điểm hiện nay.

2/ Đề tài đã nêu lên tình hình CGCN và một số đặc điểm trong CGCN liên quan đến các dự án thuộc CNHC và CHDK nước ta.

3/ Đề tài đã nêu lên một số điểm chính để đẩy mạnh công tác CGCN nhằm phát triển công nghệ trong CNHC và CNDK, trong đó tập trung vào vai trò của doanh nghiệp và vai trò của Nhà nước.

Cần phải thấy rằng thời kỳ thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế Việt Nam tới năm 2010 có tính đến năm 2020/2005 cũng là thời kỳ nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và ngày càng phát triển hướng tới mục tiêu năm 2020 nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa. Để phát triển Công nghiệp Việt Nam nói chung và CNHC/ CNDK Việt Nam nói riêng trong bối cảnh mới, bên cạnh nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp trong những ngành công nghiệp này, rất cần có định hướng phát triển với hệ thống chính sách công nghiệp phù hợp. Điều này giúp cho từng ngành công nghiệp phát triển vững chắc, không bị tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp có thêm cơ hội tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Liên quan đến vấn đề CGCN trong CNHC/ CNDK, chúng tôi xin có một số kiến nghị như sau:

- Việt Nam cần tăng cường thông tin quảng bá và khai thác hiệu quả nguồn cơ sở dũ liệu về sán chế, phát minh hiện có tại các kho lưu trữ.

- Việt Nam cần thành lập các hiệp hội ngành nghề để bảo vệ, chia sẻ bí quyết công nghệ, tạo thành sức mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Các bộ, ngành liên quan (chủ yếu là Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ) kết hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trong các ngành CNHC/ CNDK đẩy mạnh phát triển các “ Chợ công nghệ” và hình thành các “ Sàn giao dịch công nghệ” để doanh nghiệp, nhà khoa học, các nhà tư vấn có thể gặp gỡ trao đổi và mua bán công nghệ góp phần đẩy mạnh công tác CGCN.

- Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách và ban hành các văn bản pháp quy hỗ trợ cho việc đưa nhanh áp dụng Luật CGCN vào cuộc sống.

 

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,