Nghiên cứu công nghệ điều chế chất làm mềm sử dụng trong công nghiệp thuộc da từ dầu thu hồi của quá trình oxy hoá parafin lỏng

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Hà Văn Vợi

Mã tài liệu: TCT 11-2002

Nội dung tóm tắt:

Mở đầu

Những mặt hàng da phục vụ cho tiêu dùng trên thế giới hầu hết là các mặt hàng da mềm. Trước đây, da mềm chủ yếu chỉ được sử dụng để may quần áo mặc, da bọc đệm ... thì ngày nay, ngay cả da mũi giầy cũng đang có xu hướng được chuyển dần sang sử dụng bằng da mềm (softyshoe upper).

Chính vì vậy trong công nghệ thuộc da, ngoài những công đoạn như: ngâm vôi, hồi tươi, trung hoà, thuộc lại v.v..., công đoạn ăn dầu là một trong những công đoạn quan trọng. Sau khi thuộc, da trở nên khô và háo nước, do đó cần phải trải qua công đoạn ăn dầu để trả lại tính mềm mại, bóng láng của da và làm cho da mang tính kỵ nước. Công đoạn này quyết định tính mềm mại của sản phẩm da thuộc, mở rộng phạm vi sử dụng chúng trong việc chế tạo các sản phẩm đi từ da thuộc.

Để thực hiện công đoạn ăn dầu, trên thế giới người ta sử dụng các loại dầu tổng hợp và các loại dầu đi từ nguồn động thực vật cũng như các sản phẩm biến tính của chúng. Các loại dầu dùng cho công đoạn ăn dầu trong công nghệ thuộc da ngày càng đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như về tính năng tác dụng.

Để dầu thấm sâu vào cấu trúc của da thuộc, phải có các chất nhũ hoá. Các chất nhũ hoá này một mặt có tác dụng tạo nhũ dầu trong nước làm cho quá trình ăn dàu được thuận tiện hơn, mặt khác chúng có tính năng thấm ướt do đó làm cho dầu có thể xuyên sâu vào cấu trúc sợi của da thuộc. Các tác nhân dầu được sử dụng trong công nghiệp thuộc da gồm 3 loại:

1- Tác nhân dầu không ion: là hỗn hợp dầu với chất nhũ hoá không ion. Loại này bền với môi trường axit, kiềm và các chất thuộc da vô cơ và chúng có khả năng xuyên thấm vào da tốt hơn.

2- Tác nhân dầu cation: là hỗn hợp dầu với chất nhu hoá là các chất hoạt động bề mặt cation.

3- Tác nhân dầu anion: là hỗn hợp dầu với chất nhũ hoá là chất hoạt động bề mặt anion.

Trong số các tác nhân dầu được dùng trong công nghệ thuộc da, tác nhân dầu anion được sử dụng nhiều hơn cả ví dụ như các loại dầu ve sulfat hoá,. dầu cá sulfat, sulfit hoá...

Ở nước ta, nhu cần về mặt hàng da dùng trong nội địa và xuất khẩu ngày càng lớn. Trong cả nước, ngành Da - Giầy có 178 doanh nghiệp, trong đó có 24 doanh nghiệp sản xuất da thuộc.

Với một lượng da thuộc càng ngày càng lớn như vậy thì nhu cầu về các hoá chất dùng cho công nghiệp thuộc da cũng rất lớn. Nếu trung bình nhu cầu chất ăn dầu là 3% cho một tấn da thuộc thì theo tính toán, năm 2005 nhu cầu về chất ăn dầu sẽ vào khoảng 783 tấn, và năm 2010 sẽ là 1597 tấn.

Cho đến nay, phần lớn các loại hoá chất dùng cho công nghiệp thuộc da chúng ta đều phải nhập ngoại, trong đó có cả các chất sử dụng trong công đoạn ăn dầu. Do dó, việc nghiên cứu điều chế một loại dầu trên cơ sở nguồn nguyên liệu sẵn có đáp ứng được những đòi hỏi về chất lượng sử dụng cũng như các chỉ tiêu kinh tế khác cho công nghệ thuộc da là một vấn đề cần thiết.

Kết luận

- Từ dầu thu hồi trong quá trình oxyhoá parafin lỏng sản xuất thuốc tuyển tại Viện hoá học Công nghiệp, nhóm đề tài đã tiến hành nghiên cứu điều chế chất làm mềm dùng trong công nghiệp thuộc da bằng cách sulfat hóa với các điều kiện sau:

a- Nguyên liệu dầu thu hồi:

- Chỉ số xà phòng hóa (CSX) ≥ 50

- Chỉ số hydroxyl (CSH) ≥ 20

Nếu nguyên liệu dầu thu hồi có các CSX và CSH thấp hơn thì tiếp tục oxy hoá dầu thu hồi để tăng các chỉ số trên.

b- Điều kiện sulfat hoá:

- Nồng độ axit sulfuric ≥ 94

- Lượng axit sulfuric 0,18-0,19mol/100g dầu thu hồi.

- Nhiệt độ phản ứng 30oC

- Thời gian phản ứng 1,5-2 giờ

-Đã tiến hành phối chế tạo chất làm mềm phù hợp với yêu cầu về tính năng cũng như chất lượng cho từng loại da thuộc, đồng thời nhằm khắc phục những nhược điểm của chất làm mềm điều chế từ dầu thu hồi (như mùi của dầu thu hồi).

- Các mẫu chất làm mềm đã được thử nghiệm tại xưởng thực nghiệm thuộc da Viện Da Giầy Hà Nội và Nhà máy thuộc da Vinh cho kết quả khả quan, có thể thay thế từ 0,5-3% dầu cùng tính năng đang phải nhập ngoại

Kiến nghị

Để có thể tăng lượng chất làm mềm điều chế từ dầu thu hồi của quá trình oxy hoá parafin vào sử dụng công nghiệp thuộc da cần có sự nghiên cứu tiếp nhằm khắc phụ nhược điểm về mùi đặc ưng của sản phẩm.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,