Nâng cao năng lực khai thác mạng phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất ngành hóa chất (Đề tài năm 2003)

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: VH

Mã tài liệu: TCT 2003

Nội dung tóm tắt:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

- Đào tạo nhân viên mạng về Internet, Intranet nâng cao, thiết kế trang Web, đào tạo phát triển Web và các ứng dụng.

- Nối mạng nội bộ

- Hợp tác với các cơ sở khác để có được các thông tin đầy đủ về các vấn đề cần quan tâm.

- Bổ xung một số tài liệu thông tin cho thư viện

- Xây dựng bản tin phục vụ công tác NC&TK của Viện

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)