Nghiên cứu tỷ mỉ tuyển quặng apatit loại III nghèo có hàm lượng P2O5 ≤ 14% trên dạng sơ đồ mới khác với thiết kế Liên Xô bằng một số loại thuốc tập hợp quy mô phòng thí nghiệm

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Công ty Mỏ - Incodemic

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh

Mã tài liệu: TCT 5-2003

Nội dung tóm tắt:

Mở đầu:

Nhà máy tuyển quặng Apatit loại III Lào Cai được Liên XÔ (cũ) thiết kế với hàm lượng đầu vào là (15,8 ± 1)% P2O5. Thực tế trong quá trình tuyển quặng từ khi nhà máy đi vào hoạt động (năm 1994) đến nay, toàn bộ lượng quặng đưa về để tuyển chủ yếu quặng có hàm lượng P2O5 ≥ 15,80%. Quặng Apatit loại III có hàm lượng P2O5 ≈ 14% đều được lưu lại các bãi quặng. Những khai trường 17, 10 đang khai thác quặng loại III có hàm lượng trung bình khoảng ≈ 14% P2O5 và như vậy quặng đầu vào cho các nhà máy tuyển sẽ có hàm lượng thấp (quặng nghèo). Theo báo cáo trong " Quy hoạch chi tiết khai thác và tuyển quặng Apatit giai đoạn 2001 - 2005 và định hướng 2006 - 2010" đã xcm xét tính toán trữ lượng quặng Apattit loại III Lào Cai cho thấy: Quặng apatit loại III hàm lượng P2O5 15,8 ± 1% trữ lượng còn lại không lớn, ngay cả vùng trung tâm khu mỏ. Phương án quặng Apatit loại III cấp cho nhà máy tuyển thể hiện trong qui hoạch cũng đã được trình bày ở bảng 1. Hiện nay nhà máy đang chạy quặng có hàm lượng P2O5 ≈ 15 - 16% . Tuy nhiễn trong những năm tới sẽ phải chạy quặng có hàm lượng P2O5 thấp hơn theo phương án cấp liệu quặng III đã lập trong qui hoạch.

Trong báo cáo "Quy hoạch chi tiết khai thác và tuyển quặng Apatit giai đoạn 2001- 2005 và định hướng 2006- 2010" cũng đề cập cần thiết xây dựng một nhà máy tuyển quặng Apatit loại III khu Bắc Nhạc Sơn. Tại thời điểm hiện nay Công ty Mỏ được Tổng công ty Hoá chất Việt Nam giao nhiệm vụ lập báo cáo NCKT khai thác quặng Apatit loại III khai trường 20 - 22 và xây dựng nhà máy tuyển quặng Apatit loại III Bắc Nhạc Sơn- Lào Cai có hàm lượng P2O5 ≤ 14%. Do đó việc nghiên cứu tuyển quặng Apatit nghèo loại III một phần phục vụ cho công tác lập BCNCKT, một phần định hướng cho nhà máy tuyển Tằng Loỏng khi chạy quặng có hàm lượng đầu dưới mức thiết kế.

Khai trường 20 và 22 thuộc khu Làng Mòn do Đoàn Địa chất 24, Liên đoàn địa chất Tây Bắc thăm dò tỉ mỉ từ năm 1975 đến năm 1978. Trữ lượng tính ở các cấp B, C1, C2 đến cốt ± 0m đối với quặng loại III là:

Trữ lượng: 38,17 triệu tấn, hàm lượng P2O5 = 13,64%

- Khu Bắc Nhạc Sơn do Đoàn Địa chất 1 tìm kiếm thăm dò từ năm 1959- 1961 và Đoàn Địa chất 24 đã thăm dò sơ bộ và tỉ mỉ từ 1967- 1 979.

Báo cáo thông tin kết quả công tác thăm dò tỉ mỉ cho biết trữ lượng ở các cấp A, B, C1, C2, như sau:

Quặng Apatit loại III 54,07 triệu tấn, hàm lượng P2O5 ≈ 15,57%. Do Có sự làm nghèo trong quá trình khai thác nên quặng Apatit loại III tại 2 khu vực này đưa vào nhà máy tuyển có hàm lượng P2O5 trung bình 14,17 - 14,32%. Như vậy vấn đề tuyển quặng Apatit loại III có hàm lượng P2O5 ≈ 14% là nhu cầu hiện thực khách quan trong vòng 5 - 7 năm tới.

Xuất phát từ tình hình đó đề tài "Nghiên cứu tỉ mỉ tuyển quặng Apatit loại III nghèo có hàm lượng P2O5 ≤ 14% trên dạng sơ đồ mới khác với thiết kế Liên Xô bằng một số loại thuốc tập hợp qui mô phòng thí nghiệm" là một nội dung cần thiết trong nhiệm vụ chiến lược của kế hoạch sản xuất phân bón của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam. Đề tài được thực hiện trên cơ sở hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 11/HĐ- KT ngày 17 tháng 7 năm 2003 giữa Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam và Công ty Mỏ- Incodemic. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tỉ mỉ tính khả tuyển của quặng Apatit loại III nghèo hàm lượng khoảng 13 ÷ 14% P2O5, chọn một sơ đồ công nghệ mới hơn, phù hợp trên qui mô phòng thí nghiệm so với sơ đồ công nghệ đang thực hiện tại nhà máy tuyển quặng Apatit loại III Tằng Loỏng, sử dụng một số loại thuốc tập hợp tuyển quặng Apatit loại III hiện đang có trên thị trường để có thể một phần sản phẩm thành phẩm đạt đủ tiêu chuẩn sản xuất DAP.

Bản báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu thí nghiệm đã thực hiện theo nội dung mục tiêu của đề tài.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,