Xây dựng CSDL và phần mềm quản lý đề tài KHCN và áp dụng TBKT của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam.

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin KHKT - Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Trần Kim Tiến

Mã tài liệu: TCT 04.2007

Nội dung tóm tắt:

Hàng năm các cơ sở nghiên cứu và sản xuất trong Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ (KHCN) các cấp và áp dụng tiến bộ kỹ thuật (TBKT) thuộc ngành Hóa chất, trong đó có nhiều đề tàI KHCN cấp Tổng công ty. Như vậy cho đến nay số lượng các đề tài KHCN đã nghiên cứu và các công trình áp dụng TBKT trong ngành đã được áp dụng có kết quả đã lên đến con số hàng trăm. Mỗi năm số lượng đề tài được thực hiện lại ngày một tăng lên. Vấn đề quản lý các dữ liệu đề tài của Tổng Công ty trở thành một vấn đề rất bức thiết.

Có một thực tế là việc phân loại, sắp xếp, lưu giữ và quản lý các báo cáo kết quả thực hiện các đề tài KHCN và công trình áp dụng TBKT của Tổng Công ty tuy đã được chú ý nhưng lại chưa đợc tiến hành một cách tổng thể. Cụ thể là các đề tài KHCN và công trình áp dụng TBKT thường chỉ được các cơ sở thực hiện đề tài tập hợp, sắp xếp, phân loại, lưu giữ một các đơn giản trong các kho tài liệu thư viện hoặc lưu trong máy tính.

Ban Kỹ thuật Tổng Công ty là cơ quan quản lý KHCN của Tổng Công ty. Ban cũng có lưu trữ dữ liệu các báo cáo đề tài KHCN của Tổng Công ty. Tuy nhiên số các báo cáo đề tài cấp Tổng Công ty được lưu trữ cũng không được đầy đủ. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc quản lý, xét duyệt và giao đề tài cho các cơ sở trong Tổng Công ty thực hiện. Trong khi đó các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu và sản xuất lại thiếu các thông tin về các đề tài để tham khảo, sử dụng trong thực tế nghiên cứu, sản xuất hoặc lựa chọn các đề tài cần đăng ký thực hiện hàng năm.

Đề tài cấp Tổng Công ty với tiêu đề “Xây dưng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý đề tài khoa học công nghệ và áp dụng tiến bộ kỹ thuật của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam” nhằm góp phần tạo công cụ để lưu trữ, quản lý, khai thác toàn văn các đề tài cấp Tổng công ty (sau đây gọi tắt là Đề tài) nhằm giải quyết các vấn đề bất cập nêu trên.

Phần mềm nguồn mở cho phép tập hợp, phân loại, lưu trữ các CSDL toàn văn các đề tài KHCN cấp Tổng Công ty và áp dụng TBKT trong các đơn vị nghiên cứu và sản xuất của Tổng Công ty để đáp ứng các yêu cầu tra cứu đối với các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu và sản xuất và những người có nhu cầu sử dụng các thông tin toàn văn về đề tài KHCN cấp Tổng Công ty và áp dụng TBKT các đơn vị trong ngành, đông thời góp phần hỗ trợ cho việc quản lý đề tài của Tổng Công ty được tốt hơn.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,