Xây dựng phần mềm quản trị dự án

12:00' AM - Thứ năm, 12/02/2009

Cấp đề tài: Tổng Công ty

quan thực hiện: Trung tâm Thông tin KHKT - Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Trần Kim Tiến

Mã tài liệu: TCT 2-2008

Nội dung tóm tắt:

Hàng năm, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (TCT) và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty đã thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là “dự án”). Các dự án được chia làm 03 nhóm (Dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C) phụ thuộc vào tổng mức (vốn) đầu tư. Ngoài ra, đặc điểm của các dự án cũng rất khác nhau về chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, và nhiều đặc điểm liên quan đến hình thức đấu thầu, nhà thầu, kỹ thuật và công nghệ áp dụng, v.v… Do tính chất phức tạp của các dự án, nên việc quản lý từng dự án khá phức tạp và việc mở rộng quản lý lên mức cao hơn (quản lý tổng thể các dự án) và mức sâu hơn (quản lý chi thiết đến từng gói thầu, nhà thầu, v.v…) thì vấn đề càng trở nên phức tạp.

Từ trước đến nay tại TCT và nhiều đơn vị thành viên, việc quản lý các dự án chủ yếu được thực hiện qua cập nhật số liệu trên sổ sách và mẫu biểu. Cách làm này tuy vẫn có thể đảm bảo yêu cầu theo dõi tiến độ các dự án nhưng mất nhiều công sức và thời gian. Hơn nữa khi cần khởi xuất các số liệu để báo cáo thì người theo dõi số liệu phải mất nhiều thời gian để thực hiện và dễ sai sót. Ngoài các dự án lớn với tổng vốn đầu tư cao, chủ yếu do TCT trực tiếp làm chủ đầu tư, còn có nhiều dự án trung bình và nhỏ, chủ yếu do các đơn vị thành viên của TCT làm chủ đầu tư, nên số lượng các dự án được thực hiện trong một thời điểm trong toàn TCT là khá lớn. Hơn nữa phần lớn các dự án phải thực hiện trong một khoảng thời gian dài, nhiều trường hợp gối từ năm này sang năm khác, nên việc theo dõi tiến độ và quản trị tổng hợp các dự án càng phức tạp. Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng một phần mềm chuyên dụng có khả năng hỗ trợ cho các cán bộ thực hiện công việc theo dõi, quản lý đề tài là rất cần thiết.

Đề tài cấp TCT với nội dung “Xây dựng phần mềm quản trị dự án” (sau đây gọi tắt là Đề tài) nhằm góp phần tạo công cụ để cập nhật, theo dõi, quản lý, khai thác các số liệu liên quan đến các dự án được thực hiện tại TCT nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

Phần mềm cho phép cập nhật, tập hợp, quản lý, lưu trữ , khai thác các thông số, dữ liệu và các tài liệu liên quan đến các dự án được đưa vào diện cần “quản trị”. Phần mềm được xây dựng hướng đến mục tiêu:

- Quản trị được lượng không hạn chế các dự án của TCT;

- Dễ sử dụng;

- Ngoài chức năng quản trị dự án, phần mềm còn có một số chức năng khác (như lưu CSDL về các văn bản ứng dụng cho việc tra cứu, sử dụng, v.v...).

Đề tài được thực hiện theo các phương pháp sau:

- Thu thập cơ sở dữ liệu về một số dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai tại TCT, các văn bản pháp quy liên quan đến đầu tư, xây dựng và đấu thầu các dữ liệu sẽ được số hóa.

- Viết phần mềm quản trị dự án

- Nạp dữ liệu số hoá vào phần mềm và hiệu chỉnh.

- Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm

- Kết hợp áp dụng vào thực tế quản trị dự án tại TCT.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,