Zeolit - Rây phân tử và những khả năng ứng dụng thực tế đa dạng

12:00' AM - Thứ năm, 18/06/2009

Chuyên đề này giới thiệu một cách khái quát tình hình phát triển của lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất zeolit, khả năng ứng dụng của zeolit, cũng như triển vọng tiếp cận phát triển khoa học công nghệ về zeolit để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nội dung:

I. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ZEOLIT - RÂY PHÂN TỬ

3

II. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC CỦA ZEOLIT

5

1. Thành phần

5

2. Phương pháp kiến tạo cấu trúc zeolit

5

3. Giới thiệu cấu trúc một số zeolit thông dụng

8

III.PHƯƠNG PHÁP CHUNG TỔNG HỢP ZEOLIT

12

1.Phương pháp tổng hợp thuỷ nhiệt

13

2.Tổng hợp một số zeolit thông dụng

14

3.Sơ đồ công nghệ sản xuất zeolit loại Y

16

4. Biến tính zeolit

23

IV. NHỮNG TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA ZEOLIT

24

1.Tính chất trao đổi ion của lưới phân tử zeolit

24

2. Tính chất hấ phụ của zeolit

26

3. Tính chất axit của zeolit

27

4. Độ bền của zeolit

27

V. NHỮNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA ZEOLIT

28

A. Ứng dụng zeolit trong công nghiệp

29

B. Ứng dụng zeolit trong xử lý ô nhiễm môi trường

46

c. Ứng dụng zeolit trong công nghiệp

50

d. Ứng dụng zeolit trong y dược

53

VI. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN ZEOLIT Ở VIỆT NAM

56

59

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,