Vấn đề làm giàu quặng Apatit loại II Lào Cai

TS. Nguyễn Huy Phiêu
04:43' PM - Thứ hai, 05/08/2013
Quặngapatit loại II tuy chiếm trữ lượng lớn của khu mỏ apatit Lào Cai nhưng lại làquặng nghèo, chứa nhiều tạp chất MgO, thường ít gặp trên thế giới.

Tạp chất MgO gây nhiều bất lợi trong quátrình chế biến quặng apatit theo phương pháp axit. Trong sản xuất axitphotphoric theo phương pháp ướt, tạp chất MgO làm giảm hiệu suất phân giảiquặng apatit, hiệu suất thu hồi P2O5 giảm, magiê còn làmtăng độ nhớt và điểm sôi của axit H3PO4. Mặt khác, hợpchất magiê cùng với những tạp chất khác trong axit làm giảm chất lượng của sảnphẩm phân bón DAP.

Trong nhiều năm qua, từ năm 1958 đã cónhiều công trình nghiên cứu làm giàu quặng apatit loại II, như tuyển nổi,nghiền phân ly, nung, xử lý bằng axit hữu cơ và vô cơ nhưng chưa đưa lại kếtquả mong muốn, tinh quặng apatit chưa thỏa mãn yêu cầu cho sản xuất DAP vớichất lượng theo tiêu chuẩn của các nước.

Đến nay nhu cầu tinh quặng apatit cho sảnxuất DAP đã trở nên cấp bách, do vậy chúng tôi nêu một số định hướng giải quyếtvấn đề này nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất tinh quặng apatit loại II phục vụsản xuất phân bón theo Quy hoạch phát triển đã được Nhà nước phê duyệt.

NỘI DUNG

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẶNG APATITLOẠI II

I.1. Đặc điểm về thành tạo. 2

I.2. Thành phần khoáng vật. 3

I.3. Thành phần hóa học. 4

I.4.Tính chất lý học. 6

II. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU QUẶNGPHOTPHAT CACBONAT.. 7

II.1. Phương pháp nghiền và phân cấp hạt. 7

II.2. Phương pháp tách tĩnh điện. 7

II.3. Phương pháp tuyển từ.. 8

II.4. Phương pháp nhiệt. 8

II. 5. Phương pháp nhiệt hóa. 9

II.6. Phương pháp tuyển nổi. 13

II.7. Hóa tách quặng phôphat - cacbonatbằng axit hữu cơ. 19

II.7.1.Các phản ứng hóa học. 19

II.7.2.Những thông số hữu ích khi hòa tách quặng phôphat cacbonat 20

II.7.3.Động học hòa tan. 23

II.7.4. Vấn đề kinh tế của quá trình vàthu hồi axit hữu cơ. 25

II7.5. Kết luận và bình luận. 26

III. MỘTSỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU QUẶNG APATIT LOẠI II LÀO CAI 27

III.1 Phương pháp nghiền và phân ly. 27

III.2. Làm giàu quặng apatit loại II theophương pháp tuyển nổi. 28

III.2.3 Kết quả nghiên cứu của đề tài độc lập ĐTĐL -2009T/22. 38

III.2.4.Thử nghiệm tuyển nổi trên thiết bị công nghiệp. 39

III.3 Làm giàu quặng apatit loại II theo phương pháp hóa học. 40

III.3.1Hòa tách đôlôxit bằng axit clohydric. 40

III.3.2.Hòa tách đôlôxit bằng dung dịch magiê photphat trong axit photphoric. 40

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 42

IV.1 Yêucầu chất lượng của quặng apatit dùng trong công nghiệp phân bón. 42

IV.2 Một số định hướng về nghiên cứu. 43

KẾT LUẬN.. 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

Xem chi tiết: Liênhệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,