Mô hình tổ chức và kế hoạch đào tạo cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013 của Công đoàn Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam

10:35' AM - Thứ tư, 02/06/2010
Công đoàn Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (CĐ TCT HCVN) là CĐ hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ-Công ty Con.
Lĩnh vực hoạt động của CĐ TCT là : Tham gia quản lí, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và bảo vệ chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, cụ thể là CĐ TCT tham gia với lãnh đạo TCT về chiến lược đầu tư dài hạn, ngắn hạn, sắp xếp, tổ chức lại sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất; Xây dựng quy chế phối hợp và hướng dẫn CĐ cơ sở (CS) thay mặt người lao động kí thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; Cùng với chính quyền chỉ đạo, giám sát, công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho người lao động; Cùng với lãnh đạo TCT chỉ đạo, triển khai, giám sát xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và các quy chế phân phối; Đề xuất các giải pháp tổ chức sản xuất hợp lí, ổn định việc làm, đời sống và góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.
Đồng thời, CĐ TCT tổ chức và chỉ đạo các phong trào thi đua như Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa, tiết kiệm và tập hợp ‎y kiến sáng tạo trong sản xuất; Thi đua Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Thi đua lao động giỏi; Thi đua liên kết giữa các đơn vị trong và ngoài TCT và liên kết thi đua quốc tế; Thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngoài ra, CĐ TCT còn tổ chức và làm đầu mối các hoạt động xã hội như công tác xã hội từ thiện, phong trào “Xây dựng Mái ấm CĐ”.
Hiện nay, CĐ TCT HCVN quản lí trực tiếp 4 đơn vị là CĐ cơ sở (CS) thuộc Công ty Mẹ, 2 đơn vị là CĐCS Ban quản lí dự án, 2 đơn vị là CĐ đơn vị hành chính sự nghiệp, 4 đơn vị là CĐCS Công ty TNHH 1 thành viên, 4 đơn vị là CĐCS đoanh nghiệp Nhà nước, 16 đơn vị là CĐCS Công ty CP TCT HCVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 10 đơn vị là CĐCS Công ty CP TCT HCVN nắm giữ dưới 49% vốn điều lệ, 4 đơn vị là CĐCS Công ty CP 100% vốn của cổ đông, chính quyền không trực thuộc TCT nhưng CĐ trực thuộc CĐ TCT, 2 đơn vị là CĐ Chi nhánh, CĐCS thành viên trực thuộc CĐ TCT, 2 đơn vị là CĐCS đơn vị liên doanh với nước ngoài, 1 đơn vị là CĐCS phối quản (chính quyền trực thuộc TCT nhưng CĐ trực thuộc Liên đoàn lao động Tỉnh Lào Cai).
Theo số liệu thống kê tháng 9/ 2009, TCT có 24.990 cán bộ các cấp CĐ trực thuộc CĐ TCT, trong đó nữ là 6.694 người, chiếm tỉ lệ 26,8%. Theo số liệu điều tra trắc nghiệm, có 2.607 người đã được đào tạo, tập huấn trong hệ thống CĐ TCT, bao gồm: 1.518 người là tổ trưởng, tổ phó CĐ (trong đó nữ là 546 người, chiếm tỉ lệ 36%); 783 người là Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch, Chủ tịch CĐ bộ phận (trong đó nữ là 279 người, chiếm tỉ lệ 35,6%); 212 người là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐCS, CS thành viên (trong đó nữ là 75 người, chiếm tỉ lệ 35,3%); 94 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, CS thành viên (trong đó nữ là 19 người, chiếm tỉ lệ 20,2%).
Để củng cố đội ngũ cán bộ CĐ trong TCT, CĐ TCT đã xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ CĐ với 3 nhóm đối tượng bao gồm: Nhóm 1: cán bộ CĐ là tổ phó, tổ trưởng CĐ, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành CĐ bộ phận (2.937 người); Nhóm 2: cán bộ CĐ là chủ tịch CĐ bộ phận, Ủy viên ban chấp hành, Phó Chủ tịch, Chủ tịch CĐCS thành viên, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra CĐCS (802 người); Nhóm 3: cán bộ CĐ là Chủ tịch CĐCS và Ủy viên Ban chấp CĐ TCT (59 người). Sau khi đào tạo thí điểm một số lớp, CĐ TCT sẽ cùng với Ban chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm, hoàn thiện nội dung đào tạo theo nhóm chức danh.
Với khẩu hiệu “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả, tăng trưởng bền vững, ổn định việc làm, an toàn lao động, tăng thu nhập cho người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và CĐ TCT vững mạnh”, mục tiêu chính của CĐ TCT HCVN nhiệm kỳ 2008-2013 là:
- Vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân đạt mức trên 15%/ năm
- Hàng năm có 100% doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH 1 thành viên tổ chức Đại hội Công nhân viên chức, 100% Công ty CP tổ chức Hội nghị người lao động. 100% các doanh nghiệp kí thỏa ước lao động tập thể. 100% công nhân lao động kí hợp đồng lao động và hưởng chế độ bảo hiểm do Nhà nước quy định
- Đảm bảo tỉ lệ phát triển đoàn viên tăng trên 10%/ năm
- Hàng năm, có trên 85% CĐCS đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh, trong đó có trên 50% đạt vững mạnh xuất sắc
- CĐ TCT vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động đóng góp quĩ xã hội từ thiện giúp công nhân lao động còn khó khăn về nhà ở sữa chữa nâng cấp nhà ở, phấn đấu đến năm 2010 không còn công nhân lao động các đơn vị thành viên còn phải ở nhà tranh tre, dột nát
- Hàng năm phấn đấu có trên 60 cán bộ, công nhân viên chức lao động được tặng Bằng khen, Huy hiệu Lao động sáng tạo

P.V
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,