Vinachem: Tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2009 cho các đơn vị phía Nam

10:23' AM - Thứ tư, 02/06/2010
Thực hiện thông tư số 37/2005/TT-LĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (TCT HCVN) đã phối hợp với CĐ TCT HCVN tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2009 cho các đơn vị phía Nam (trong tháng 9/ 2009).
Tham gia lớp huấn luyện gồm có 110 người làm về công tác an toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động là lãnh đạo các công ty, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ cơ sở đến từ các đơn vị như Công ty CP Hóa chất Vi sinh, Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, Công ty TNHH 1 thành viên Hơi kĩ nghệ que hàn, Công ty CP Bột giặt LIX, Công ty Phân bón Bình Điền, Công ty CP Sơn chất dẻo, Công ty TNHH 1 thành viên Hóa chất cơ bản Miền Nam, Công ty CP Pin ắc quy Miền Nam, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam, Công ty Phân bón Miền Nam, Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công ty CP Phân bón hóa chất Cần Thơ…
Thông qua lớp huấn luyện, các học viên đã được tìm hiểu, phổ biến kiến thức về những văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn vệ sinh lao động (từ năm 2008 đến nay) và những nội dung khác như: Công tác an toàn vệ sinh lao động thời kỳ hội nhập quốc tế; Yếu tố nguy hiểm và các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động; Yếu tố có hại và biện pháp bảo vệ người lao động phòng tránh nhiễm độc, bệnh nghề nghiệp, phương pháp sơ cấp cứu người bị nạn; An toàn phòng chống cháy nổ trong sản xuất hóa chất; An toàn vệ sinh viên - Tổ chức và phương pháp hoạt động; Một số vấn đề cơ bản về an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị, điện và hóa chất.

P.V
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,