Phân bón tan – nhả chậm

10:36' AM - Thứ sáu, 04/06/2010

Theo đánh giá của các nhà khoa học nông nghiệp hệ số sử dụng phân bón bởi cây trồng là rất thấp, mức độ sử dụng phân bón của cây trồng thường chỉ đạt 40 - 50% đối với phân đạm, 40 - 60% với phân kali, còn lân chỉ dưới 30%. Trong chuyên đề này, chúng tôi giới thiệu những nguyên nhân gây tổn thất chất dinh dưỡng khi bón vào đất và các giải pháp nhằm nâng cao hệ số sử dụng các loại phân bón này.

Nội dung:

MỞ ĐẦU

3

1. DINH DƯỠNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

5

2. NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY TỔN THẤT CHẤT DINH DƯỠNG KHI BÓN VÀO ĐẤT

7

2.1. Đặc điểm một số loại đất Việt Nam liên quan đến việc sử dụng phân bón

7

2.2. Cơ chế thất thoát đạm và lân

9

2.2.1. Sự biến đổi của dinh dưỡng nitơ trong đất

9

2.2.2. Hiện tượng “mất” lân ở trong đất

11

3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM TỔN THẤT CHẤT DINH DƯỠNG

13

3.1. Đối với phân lân

14

3.1.1. Phân supe-tecmô

14

3.1.2. Hỗn hợp supephôtphat với bột apatit

17

3.1.3. Hỗn hợp supephôtphat và zeolit

18

3.1.4. Phân bón đimônôcanxi phôtphat

19

3.2. Đối với phân đạm

21

3.2.1. Phân bón nhả chậm (slow release fertilizer)

21

3.2.2. Giải pháp hạn chế quá trình nitrat hóa

28

3.3. Đối với phân hỗn hợp NPK

30

3.3.1. Sản phẩm NPK có tỷ lệ N nhả chậm khác nhau

30

3.3.2. Sản phẩm zeolit – NPK

31

3.3.3. Công nghệ sản xuất MAP/DAP bổ sung lưu huỳnh (SEF)

33

4. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT CÁC LOẠI PHÂN BÓN CÓ TÁC DỤNG CHẬM

36

4.1. Về phân đạm

36

4.2. Đối với phân lân

36

4.3. Về phân NPK

37

4.3.2. Dùng MAP thay cho DAP

37

4.3.3. Sản xuất DAP chứa lưu huỳnh

37

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

37

TÀI LIỆU THAM KHẢO

38

PHỤ LỤC

39

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,