Sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ phát triển Nông nghiệp bền vững

10:52' AM - Thứ năm, 03/05/2012

Sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại luôn gắn liền với việc sử dụng các phương tiện hoá học và sinh học trong sản xuất, bảo quản và chế biến, trong đó có các hoá chất phòng trừ dịch hại. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) hàng năm, thiệt hại mùa màng do sâu, bệnh gây ra trung bình mất khoảng 20 - 30% tổng sản lượng. Việc sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật (BVTV) đã trở thành một trong những phương tiện kinh tế nhất trong công tác phòng trừ dịch hại và bảo quản nông sản, đảm bảo an ninh lương thực. Vì vậy, ngành hóa chất BVTV trên thế giới cũng như ở Việt Nam ngày càng chiếm vị trí quan trọng và trở thành lĩnh vực không thể thiếu trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất của mỗi quốc gia.

Việt Nam là nước nông nghiệp với diện tích canh tác lớn, điều kiện khí hậu thuận lợi, chủng loại cây trồng phong phú nên dịch hại phát triển đa dạng và quanh năm. Vì vậy, nhu cầu sử dụng các thuốc BVTV là rất cần thiết. Thực tế số lượng và chủng loại thuốc BVTV liên tục tăng trong những năm qua ở nước ta đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, do có độ độc cao, các hóa chất BVTV cũng gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Để giảm thiểu tác hại của chúng, ngày nay các nhà khoa học đang tích cực tìm kiếm những hướng nghiên cứu, công nghệ sản xuất mới nhằm tạo ra các sản phẩm mới có hiệu quả cao trong phòng trừ sâu bệnh nhưng an toàn hơn với người và môi trường - những sản phẩm thuốc BVTV thân thiện với môi trường.

Để có cái nhìn tổng quan, từ đó xây dựng phương hướng phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm thuốc BVTV, đáp ứng nhu cầu thị trường trong giai đoạn tới, góp phần tạo nên một nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, chúng tôi tổng hợp và giới thiệu chuyên đề “Sản xuất và sử dụng thuốc BVTV phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

NỘI DUNG

CÁC DẠNG GIA CÔNG THUỐC BVTV THƯỜNG DÙNG.. .

Phần 1. TỔNG QUAN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT.

I. KHÁI NIỆM VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

I.1. Vài nét về lịch sử phát triển. .

I.2. Phân loại thuốc BVTV.. .

II. GIỚI THIỆU CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỦ YẾU

II.1. Thuốc trừ sâu :

II.1.1. Thuốc trừ sâu clo hữu cơ. .

II.1.2. Thuốc trừ sâu phospho hữu cơ. .

II.1.3. Thuốc trừ sâu pyrethroid tổng hợp (hoặc pyrethroid):

II.1.4. Thuốc trừ sâu carbamat

II.1.5. Thuốc trừ sâu thảo mộc. .

II.1.6. Thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học. .

II.2. Thuốc trừ bệnh. .

II.2.1. Thuốc trừ bệnh có nguồn gốc tự nhiên. .

II.2.2. Các thuốc trừ bệnh hóa học. .

II.3. Thuốc trừ cỏ dại

II.3.1. Giới thiệu chung. .

II.3.2. Các thuốc trừ cỏ có nguồn gốc hữu cơ. .

III. VAI TRÒ CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY.. ..

III.1. Tầm quan trọng của thuốc BVTV trong canh tác nông nghiệp.

III.2. Thị trường thuốc BVTV hiện nay.

III.2.1. Thị trường thuốc BVTV thế giới

II.2.2. Sử dụng thuốc BVTV tại Việt Nam:

III.3. Xu hướng sử dụng thuốc BVTV trong nền nông nghiệp bền vững. .

Phần 2. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

I. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC HÓA CHẤT BVTV

I.1. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHẤT BVTV HÓA HỌC.. ..

I.2. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC CHẤT BVTV THẢO MỘC.. .

I.3. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT CÁC HÓA CHÂT BVTV PHỤC VỤ NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG.. ..

II. CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THUỐC BVTV.. .

II.1. GIỚI THIỆU CHUNG.. .

II.2. CÔNG NGHỆ GIA CÔNG DẠNG THUỐC BVTV THÔNG THƯỜNG.. .

II.2.1. Công nghệ gia công dạng nhũ dầu (EC)

II.2.2. Công nghệ gia công dạng huyền phù đậm đặc (SC)

II.2.3. Công nghệ gia công dạng hạt (GR) và dạng bột (D)

II.2.4. Công nghệ gia công dạng bột thấm nước (WP)

II.2.5. Công nghệ gia công các dạng thuốc dùng để xử lý hạt giống (DS, WS, LS, FS)

II.3. CÔNG NGHỆ GIA CÔNG MỘT SỐ DẠNG THUỐC BVTV THẾ HỆ MỚI

II.3.1. Công nghệ gia công dạng sữa dầu trong nước (EW)

II.3.2. Công nghệ gia công dạng nhũ huyền phù (SE

II.3.3. Công nghệ gia công dạng vi nhũ tương (ME)

II.3.4. Công nghệ gia công dạng hạt phân tán trong nước (WG, WDG)

II.3.5. Công nghệ gia công một số sản phẩm giải phóng hoạt chất có kiểm soát (Controlled – release formulations – CR) 6

Phần 3. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT THUỐC BVTV.. ..

I. Những nguồn phát sinh độc hại từ sản xuất thuốc BVTV.. ..

I.1. Nước thải

I.2. Khí thải

I.3. Chất thải rắn. .

I.4. Dư lượng thuốc BVTV..

II. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hoá chất BVTV gây ra.

II.1. Xử lý nước thải

II.1.1. Giảm lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất thuốc BVTV..

II.1.2. Áp dụng các phương pháp xử lý nước thải

II.2. Xử lý khí thải

II.2. Xử lý chất thải rắn. .

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. .

PHỤ LỤC 1.

PHỤ LỤC 2. .

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,