Sản phẩm Cao su - Hiện trạng và triển vọng phát triển

04/06/2010 03:54' PM
Công nghiệp cao su có hai phần chủ yếu: nguyên liệu và sản phẩm. Ở nước ta, sản phẩm cao su thuộc về Công nghiệp hóa chất. Phần đóng góp của công nghiệp cao su vào sự phát triển kinh tế cũng như xã hội hiện nay khá lớn.
Chuyên đề này sẽ trình bày:
Sơ lược tình hình phát triển công nghiệp cao su thế giới; Tình hình công nghệ sản xuất sản phẩm cao su ở Việt Nam và Hướng phát triển và tiềm năng công nghiệp cao su Việt Nam
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,