Sản phẩm Cao su - Hiện trạng và triển vọng phát triển

03:54' PM - Thứ sáu, 04/06/2010

Công nghiệp cao su có hai phần chủ yếu: nguyên liệu và sản phẩm. Ở nước ta, sản phẩm cao su thuộc về Công nghiệp hóa chất. Phần đóng góp của công nghiệp cao su vào sự phát triển kinh tế cũng như xã hội hiện nay khá lớn.

Chuyên đề này sẽ trình bày:

Sơ lược tình hình phát triển công nghiệp cao su thế giới; Tình hình công nghệ sản xuất sản phẩm cao su ở Việt Nam và Hướng phát triển và tiềm năng công nghiệp cao su Việt Nam

Nội dung:

Mở đầu

3

Chương I. Sơ lược tình hình phát triển công nghiệp cao su thế giới

5

I.1. Phát triển nguyên liệu cao su

5

I.1.1. Cao su thiên nhiên (CSTN)

5

I.1.2. Cao su tổng hợp (CSTH)

7

I.1.3. Các chất lưu hóa

10

I.1.4. Chất xúc tiến lưu hóa

14

I.2. Phát triển công nghệ chế biến cao su

15

I.2.1. Hóa dẻo và hỗn luyện

17

a. Trộn hở (hỗn dẻo và hỗn luyện trên máy trục)

17

b. Trộn kín

18

c. Cán

19

d. Đùn

20

I.2.2. Định hình và lưu hóa

21

a. Lưu hóa từng mẻ

21

b. Lưu hóa tự do

22

I.3. Phát triển sản phẩm cao su

23

I.3.1. Sản phẩm cao su ngoài săm lốp

23

I.3.2. Sản phẩm săm lốp cao su

24

a. Vài mốc lịch sử phát triển săm lốp cao su

24

b. Phát triển công nghệ mới chế tạo lốp xe

25

Chương II. Tình hình phát triển công nghiệp sản xuất sản phẩm cao su ở Việt Nam

27

II.1. Phát triển công nghệ chế biến cao su ở Việt Nam

27

II.1.1. Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (SVR)

28

II.1.2. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)

29

II.1.3. Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA)

30

II.1.4. Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam (IRV)

31

II.1.5. Công ty Lốp Yokohama (YTVC)

32

II.2. Một vài đặc điểm của công nghiệp cao su Việt Nam

32

II.2.1. Đặc điểm công nghệ

32

II.2.2. Đặc trưng của sản phẩm cao su Việt Nam

34

II.3. Định hướng phát triển và tiềm năng công nghiệp cao su ở Việt

35

II.3.1. Phát triển công nghệ tự động chế biến cao su ở Việt Nam

35

II.3.2. Phát triển công nghệ chế tạo sản phẩm cao su từ latex

36

II.3.3. Định hướng phát triển sản phẩm

36

II.3.4. Tiềm năng phát triển

37

Kết luận kiến nghị

40

Tài liệu tham khảo chính

41

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,