Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hóa chất RESPONSIBLE CARE (RC)

10:13' AM - Thứ sáu, 06/09/2013

MỞ ĐẦU

Hóa học và công nghiệp hóa chất không thể thiếu được trong sự phát triển xã hội loài người, dù ở dưới bất cứ thể chế chính trị nào. Xã hội càng văn minh, vai trò của hóa học và hóa chất càng quan trọng và đa dạng hơn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội. Nhưng mặt khác, hóa chất cũng ngày càng thể hiện mặt trái của nó. Đó là những hiểm họa, đe dọa đến tính mạng con người, đến tương lai các thế hệ kế tiếp, đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống trong đó có chất lượng môi trường.

Những tác hại của hóa chất và các tác động trực tiếp hay gián tiếp của công nghiệp hóa chất đến con người và môi trường ít nhiều đã làm xấu hình ảnh của ngành trong con mắt cộng đồng. Rất nhiều thảm họa liên quan đến hóa chất đã làm nhiều người đánh đồng công nghiệp hóa chất với sự nguy hiểm, hay nói cách khác, coi nó là nguyên nhân của nhiều thảm họa đe dọa con người và môi trường.

Tuy nhiên, suy diễn như vậy là không đúng. Có một nguyên tắc rất quan trọng trong phát triển nói chung và trong công nghiệp hóa chất nói riêng là phải hiểu và kiểm soát được các hiểm họa. Nói chính xác hơn là phải hiểu được bản chất của rủi ro, trong trường hợp này là rủi ro của hóa chất, và kiểm soát được chúng giống như người ta có thể kiểm soát được con hổ khi ta đã nhốt nó trong lồng sắt.

Ứng xử với các mặt tiêu cực và kiểm soát được rủi ro do hóa chất gây ra nói chung nếu chỉ dựa vào luật pháp và quy định thì hiệu quả thấp, trong nhiều trường hợp, hầu như không có hiệu quả. Kiểm soát và quản lý rủi ro hóa chất là một khoa học đòi hỏi chuyên sâu về hóa học, phải do chính những người hiểu biết về hóa chất làm, hơn thế nữa, phải xuất phát từ đạo đức và hướng vào mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho cộng đồng và môi trường. Chính vì vậy, khi triển khai các mục tiêu bảo vệ sức khỏe và an toàn môi trường, các tiêu chuẩn dựa trên đạo đức sẽ cao hơn các mục tiêu tuân thủ luật pháp. Do yêu cầu của con người về chất lượng và an toàn ngày càng cao, nên các tiêu chuẩn dựa trên đạo đức này cũng sẽ ngày càng cao hơn để đảm bảo cho ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn hôm nay. Đấy chính là cốt lõi của TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - RC của các doanh nghiệp hóa chất. Bài viết này dựa trên các tài liệu đã khá phổ biến để giới thiệu các nội dung cốt lõi của RC một cách đơn giản nhất cho những người làm công tác trong ngành hóa chất.

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU3
KHÁI NIỆM VỀ RC5
II. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA RC6
III. MỤC TIÊU CỦA RC22
IV. LỢI ÍCH KHI TRIỂN KHAI RC LÀ GÌ?24
V. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG RC26
VI. CÁC NGUYÊN TẮC DẪN HƯỚNG VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC CODE29
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RC42
VIII. TỔ CHỨC RC CỦA THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM44
KẾT LUẬN48
TÀI LIỆU THAM KHẢO49

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,