Phân bón Kali

03:26' PM - Thứ tư, 09/06/2010

Vừa qua Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam đã cho thành lập Công ty Cổ phần Vilachemsalt nhằm hợp tác sản xuất phân kali tại CHDCND Lào. Để góp phần thực hiện chủ trương của Tổng Công ty chúng tôi giới thiệu chuyên đề phân bón kali, gồm những tổng quan chính về tình hình phát triển sản xuất phân kali trên thế giới, các công nghệ chủ yếu đã được áp dụng tình hình thị trường và giá cả... Đồng thời điểm qua về nhu cầu và tình hình nhập khẩu phân kali ở nước ta cùng với một số ý kiến đề xuất về vấn đề này.

Nội dung:


Trang


Mở đầu

3

1

Vai trò của phân kali trong nông nghiệp

4

2

Nguyên liệu để sản xuất phân kali

5

2.1

Nguyên liệu

5

2.2

Một số mỏ muối kali trên thế giới

6

3

Tình hình thị trường phân kali trên thế giới

8

3.1

Tình hình sản xuất

8

3.2

Tình hình tiêu thụ phân kali

11

3.3

Tình hình xuất nhập khẩu phân kali

12

4

Phương pháp khai thác và chế biến quặng kali

14

4.1

Phương pháp khai thác

14

4.2

Phương pháp chế biến quặng kali

15

4.2.1

Điều chế kali clorua theo phương pháp hòa tan và kết tinh phân tách

16

4.2.1.1

Chế biến quặng xinvinit

16

4.2.1.2

Sơ đồ sản xuất kali clorua theo phương pháp hòa tan và kết tinh

19

4.2.1.3

Sản xuất KCl từ carnalit

21

4.2.2

Sản xuất KCl theo phương pháp làm giầu cơ học quặng kali

24

4.2.2.1

Phương pháp tuyển nổi

24

4.2.2.2

Sơ đồ kết hợp tuyển nổi với hoà tan và kết tinh

27

4.2.2.3

Những phương pháp làm giàu khác

27

4.2.3

Sản xuất KCl khi hoà tách quặng kali ở dưới lòng đất

29

4.2.4

Chất lượng của phân kali

30

4.3

Vấn đề an toàn môi trường trong khai thác, tinh chế quặng kali

31

5

Tình hình thị trường phân kali ở Việt Nam

33

5.1

Nhu cầu về phân kali ở nước ta

33

5.2

Tình hình nhập khẩu phân kali

33

5.3

Nghiên cứu tinh chế quặng kali Nongbok

34

6

Một số ý kiến về dự án khai thác và chế biến quặng kali ở vùng Nongbok

34

7

Kết luận

36

Phụ lục

37

(1)

Tình hình lưu thông thương mại phân kali trên thế giới

37

(2)

Khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật của một số công ty lớn trên thế giới.

39

Tài liệu tham khảo

41

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,