Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2010

09:27' AM - Thứ sáu, 30/07/2010

Năm 2010 là năm đầu tiên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (TĐ HCVN) hoạt động theo mô hình mới - mô hình TĐ. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ TĐ trong năm đầu tiên hoạt động theo mô hình tổ chức này là Đảng ủy luôn giữ vai trò là người lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của TĐ.

Năm 2010, Đảng bộ TĐ HCVN sẽ tập trung lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động TĐ phát huy tối đa tiềm năng nội lực, làm tốt công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập trung lãnh đạo phát triển TĐ từ nay đến năm 2015 theo hướng kinh doanh đa ngành, lấy sản xuất phân bón làm trọng tâm.

Năm 2010, Đảng bộ TĐ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TĐ lần thứ nhất.

Đảng bộ TĐ còn luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân viên TĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai học tập, nghiên cứu đầy đủ các nghị quyết của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, vận dụng và xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện thực tế của TĐ.

Cũng trong năm 2010, Đảng ủy TĐ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của UBKT Trung ương, của Đảng ủy khối, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy. Năm 2010 phấn đấu đạt các mục tiêu về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, với các chỉ tiêu cụ thể là 100% số đảng viên thực hiện tự kiểm điểm và phân loại theo quy định; 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% số chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng kết nạp từ 50 đến 60 Đảng viên mới; Đảng bộ TĐ là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các mặt công tác như: xây dựng hệ thống chính trị, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý sẽ được đảng bộ TĐ triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng bộ TĐ luôn duy trì lãnh đạo và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động TĐ.

Đảng bộ TĐ còn chú trọng các hoạt động về an sinh xã hội, công tác quốc phòng an ninh, lãnh đạo các tổ chức công đoàn, Đoàn TNCS và các đoàn thể quần chúng làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, đoàn viên, hội viên, góp phần cùng TĐ thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2010.

Trong năm 2010, Đảng bộ TĐ sẽ lãnh đạo và tổ chức các đơn vị trong ngành thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cấp trên giao, phấn đấu đạt nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, xây dựng TĐ thực sự trở thành TĐ kinh tế mạnh.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,