HANICHEMCO: đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả

09:24' AM - Thứ sáu, 30/07/2010

Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả là yếu tố quan trọng trong sự phát triển toàn xã hội nói chung và với nhiều doanh nghiệp nói riêng. Nhận thức được điều đó, từ nhiều năm qua Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (HANICHEMCO) luôn chú trọng đầu tư đúng mức cho công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh (SXKD) và phục vụ sự phát triển bền vững của Công ty.

Hiện tại, HANICHEMCO đang triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực bằng việc áp dụng các hình thức đào tạo như: cử cán bộ, viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; liên hệ với các trường đại học, các viện, trung tâm khoa học cử cán bộ trực tiếp về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề. Đối với công nhân kỹ thuật (CNKT), Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo tại nơi sản xuất, như mở các lớp mời giảng viên về giảng hoặc do cán bộ Công ty tự đào tạo. Bên cạnh đó, Công ty còn đào tạo thông qua việc thi nâng bậc lương (lý thuyết và thực hành),.... Với việc sử dụng nhiều loại hình đào tạo như trên, trình độ, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

Với tổng số lao động hiện nay của Công ty là 1.946 người, trong đó số lao động có trình độ thạc sĩ là 04 người (chiếm 0,21%); đại học là 371 người (chiếm 19,06%), Công ty đã nghiên cứu, bố trí sắp xếp nhân lực tương đối hợp lý, đáp ứng yêu cầu SXKD, đồng thời triển khai thực hiện Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc. Lực lượng lao động quản lý, vận hành, sửa chữa, phục vụ... đã tích cực, chủ động trong công việc, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2009.

Năm 2010, SXKD của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn như: giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao (đặc biệt là giá than), giá bán và tiêu thụ sản phẩm có những biến động, phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường... Do vậy để góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu SXKD của Công ty năm 2010 và thực hiện dự án cải tạo mở rộng nhà máy, công tác đào tạo vừ sử dụng nguồn nhân lực của Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp sau:

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, CNKT theo các loại hình đang áp dụng với các kế hoạch dài hạn, trung và ngắn hạn,

- Đối với cán bộ quản lý, trên cơ sở quy hoạch Công ty sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; đối với chuyên viên, kỹ sư, Công ty sẽ chỉ đạo các đơn vị đánh giá năng lực chuyên môn để có kế hoạch đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo định kỳ.

- Các kỹ sư được tuyển chọn vào Công ty phải trải qua thời gian tập sự. Trong thời gian tập sự họ phải xây dựng đề cương tập sự một cách sát thực và thực hiện nghiêm túc theo đề cương. Các đơn vị sẽ cử người hướng dẫn kèm cặp để các kỹ sư mới được đi sâu vào thực tế bằng cách bố trí vừa đi làm hành chính vừa đi làm theo ca vận hành hoặc tổ sửa chữa. Hết thời gian tập sự, các kỹ sư phải được kiểm tra đánh giá nghiêm túc, khách quan.

- Tiếp tục việc tổ chức thi kỹ sư, chuyên viên trẻ giỏi, thi công nhân giỏi, có biểu dương khen thưởng và khuyến khích, đãi ngộ thích hợp.

- Lựa chọn công nhân giỏi nghề, có trình độ đại học, để thi tuyển và bổ sung thay thế kỹ thuật viên ở những vị trí mà chất lượng cán bộ kỹ thuật còn yếu.

- Trên cơ cở đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, Công ty sẽ tiếp tục rà soát từng vị trí nhằm xác định định biên lao động cần thiết cũng như lao động dự phòng, theo hướng nâng cao chất lượng và giảm dần số lượng lao động.

- Đối với công nhân vận hành (chiếm 52% tổng số lao động trực tiếp), hàng quý các đơn vị trong Công ty sẽ tổ chức 01 ngày để kiểm tra, sát hạch quy trình, quy phạm kỹ thuật; khôi phục lại việc kiểm tra câu hỏi đặt cho các vị trí tương ứng để công nhân thường xuyên ôn luyện, nắm chắc quy trình vận hành.

- Đối với lực lượng lao động sửa chữa (có 342 người, chiếm trên 20% tổng số lao động trực tiếp), để khai thác sử dụng có hiệu quả nhất trong điều kiện hiện nay là đang sản xuất ổn định, cao tải liên tục đến kết thúc năm (không còn sửa chữa lớn), Công ty sẽ tăng cường tìm việc, bố trí việc làm, không để lãng phí lao động; thực hiện khoán việc, khoán theo tiến độ và chất lượng sửa chữa thiết bị, làm cơ sở đánh giá trả lương cho tổ, nhóm theo quyết định và phiếu giao việc hàng ngày trên cơ sở bộ định mức đã ban hành.

- Đối với các phòng ban, Công ty sẽ tiến tới khoán số suất lương để khuyến khích giảm biên chế, tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, với phương châm một người có thể giỏi một việc và làm được nhiều việc khác.

- Đối với lực lượng chuyên viên, kỹ thuật viên: Các đơn vị sẽ giao nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng, quản lý chặt chẽ công việc được thực hiện; hàng tuần, hàng tháng, hàng quý phải có chương trình công tác và báo cáo kết quả công tác làm căn cứ để xếp loại trả lương hàng tháng; khuyến khích kỹ sư tìm tòi, nghiên cứu đề xuất các giải pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật.

- Những công việc giản đơn như: vệ sinh công nghiệp, nấu ăn, lao động bốc xếp, nhặt than xỉ,... từng bước sẽ được thay thế dần bằng lao động hợp đồng khoán việc, hợp đồng thời vụ, không bổ sung người khi công nhân nghỉ chế độ.

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, gắn với việc thưởng phạt nghiêm minh; nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò quản lý nhân lực của đội ngũ tổ trưởng sản xuất, trưởng ca trong toàn Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế trả công lao động trên cơ sở khuyến khích tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác.

Các giải pháp thực hiện có hiệu quả đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quan trọng để HANICHEMCO hoàn thành mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2010, phát triển Công ty ngày càng bền vững.

P.V

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,