Thuốc tuyển trong công nghệ tuyển nổi làm giàu quặng

03:52' PM - Thứ tư, 09/06/2010

Trong số các phương pháp làm giàu quặng hiện nay, thì tuyển nổi (flotation) là một trong những phương pháp được lựa chọn, đặc biệt khi cần tách chọn lọc các loại quặng khoáng dạng rắn.

Bên cạnh vấn đề nghiên cứu và phát triển công nghệ tuyển nổi, thì việc nghiên cứu phát triển hệ các thuốc tuyển, nhất là các loại thuốc tập hợp, hiện đang đóng vai trò quyết định đến khả năng và hiệu quả của phương pháp được áp dụng.

Thực tế ở nước ta hiện nay, việc áp dụng phương pháp tuyển nổi trong làm giàu quặng, nhất là trong quá trình nghiên cứu, sản xuất tinh quặng apatit từ quặng apatit Lào Cai nghèo (loại III), đã chứng minh vai trò quan trọng của vấn đề phát triển các loại thuốc tuyển quặng, nhất là các loại thuốc tập hợp, dùng trong công nghệ tuyển nổi.

Nội dung

Trang

I.

Mở đầu

3

II.

Một vài nét về phương pháp tuyển nổi

4

III.

Tương tác của thuốc tuyển trong hệ tuyển nổi

7

III.1.

Tương tác của thuốc tuyển với khoáng chất

7

III.2.

Phân loại thuốc tuyển và khoáng chất

8

IV.

Thành phần của hệ thuốc tuyển

9

IV.1.

Thuốc tập hợp

9

IV.1.1.

Các thuốc tập hợp nhóm anion

11

IV.1.2.

Các thuốc tập hợp nhóm cation

18

IV.1. 3.

Các thuốc tập hợp không ion và không phân cực

19

IV.1. 4.

Các thuốc tập hợp tạo phức

20

IV.2.

Thuốc tạo bọt

22

IV.3.

Thuốc diều chỉnh

25

IV.3.1.

Các thuốc điều chỉnh môi trường

25

IV.3.2.

Các thuốc hoạt hóa tuyển

26

IV.3.3.

Các thuốc sunfua hóa

27

IV.3. 4.

Các thuốc đè tuyển

27

IV.4.

Nguyên tắc lựa chọn hệ thuốc tuyển cho một quá trình tuyển nổi

34

V.

Giới thiệu sơ lược chế độ tuyển nổi một số loại quặng phổ biến

35

V.1.

Quặng đồng

35

V.1.1.

Thành phần khoáng

35

V.1.2.

Chế độ tuyển nổi

36

V.2.

Quặng đồng - kẽm

37

V.3.

Quặng đa kim

37

V.4.

Quặng chì - kẽm oxy hoá

38

V.5.

Quặng thiếc

39

V.6.

Quặng titan

39

V.7.

Quặng phốtphat

40

V.7.1.

Giới thiệu chung về tuyển quặng phốtphat

40

V.7.2.

Hướng nghiên cứu thuốc tuyển nổi chọn lọc

40

V.7.3.

Các điều kiện tuyển nổi đảm bảo độ chọn lọc

44

V.8.

Quặng bôxit

45

V. 9.

Các muối tan

47

V.9.1.

Giới thiệu khả năng tuyển nổi các muối tan

47

V.9. 2.

Tách tuyển một số đối tượng quặng chứa muối tan

48

VI.

Tình hình, triển vọng sản xuất và sử dụng thuốc tuyển ở Việt Nam

50

VI.1.

Tình hình áp dụng công nghệ tuyển nổi ở Việt Nam

50

VI.1.1.

Tuyển Quặng đồng sunfua

51

VI.1.2.

Tuyển quặng chì - kẽm

51

VI.1.3.

Tuyển làm giàu và thu hồi than đá

52

VI.1.4.

Tuyển quặng apatit

52

VI.2.

Tình hình sản xuất và cung ứng thuốc tuyển ở Việt Nam

56

VI.2.1.

Nghiên cứu sản xuất thuốc tuyển apatit

57

VI.2.2.

Nghiên cứu sản xuất thuốc tuyển để tuyển nổi các khoáng sản khác

63

Tài liệu tham khảo

64

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,