Hướng sử dụng hiệu quả quặng apatit loại III Lào Cai

12:55' PM - Thứ sáu, 03/02/2012

Nước ta có nguồn quặng apatit khá phong phú nhưng lại gồm nhiều chủng loại. Loại quặng giàu (loại I) trữ lượng rất hạn chế. Loại quặng nghèo chiếm trữ lượng chủ yếu. Trong đó, quặng loại III, đang được làm giàu theo phương pháp tuyển nổi, trữ lượng cũng có giới hạn. Còn lại là quặng loại II và loại IV cùng chiếm tới trên 30% trữ lượng. Do vậy, vấn đề sử dụng có hiệu quả quặng apatit loại II là hết sức cần thiết.

Để phục vụ cho mục đích trên, chúng tôi có so sánh quặng apatit loại II Lào Cai với loại quặng tương tự ở vùng Karatau (Cadacxtan) về thành phần khoáng vật, thành phần hóa học, đồng thời nêu những kinh nghiệm về khai thác, làm giàu, chế biến quặng photphorit Karatau.

Chúng tôi cũng nêu những kết quả nghiên cứu về làm giàu quặng apatit loại II cũng như việc chế biến supephotphat đơn, axit photphoric trích ly từ loại quặng này đã được tiến hành ở trong nước và nước ngoài để rút ra những vấn đề cần được bổ khuyết và định hướng sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên quý đó.

NỘI DUNG

I. Tài nguyên khoáng sản apatit Việt Nam

4

I.1. Trữ lượng các loại quặng apatit Lào Cai

5

I.2. Thành phần hóa học các loại quặng apatit Lào Cai

6

I.3. Đặc điểm của quặng apatit Lào Cai loại II

7

I.3.1. Thành phần hóa học

7

I.3.2. Thành phần khoáng vật

9

I.3.3. Tính chất vật lý

10

II. Những kinh nghiệm về khai thác và chế biến quặng photphorit

Karatau (Cadacxtan)

11

II.1.Về khai thác

11

II.2. Về làm giàu quặng

12

II.3. Về chế biến

15

II.3.1. Chế biến theo phương pháp nhiệt

15

II.3.2. Chế biến theo phương pháp axit

16

II.3.2.1. Sản xuất supephotphat

16

II.3.2.2. Sản xuất axit photphat trích ly

17

II.3.2.3. Sản xuất amophot

19

II.3.2.4. Sản xuất supephotphat giàu

20

III. Tình hình nghiên cứu sử dụng quặng apatit loại II

21

III.1. Nghiên cứu làm giàu

21

III.2. Nghiên cứu sản xuất supephotphat

33

III.3. Nghiên cứu điều chế axit phophoric trích ly

34

IV. Hướng sử dụng hiệu quả quặng apatit loại II

35

IV.1. Hướng sử dụng hiệu quả

36

IV.2. Những nội dung cần được nghiên cứu tiếp

36

Kết luận

37

Kiến nghị

37

Tài liệu tham khảo

38


Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,