Đất hiếm – Tài nguyên, công nghệ và ứng dụng

01:26' PM - Thứ sáu, 03/02/2012

Đất hiếm và các vật liệu được tạo ra từ nó có ứng dụng to lớn trong công nông nghiệp và các ngành kinh tế kỹ thuật. Điểm đặc thù của loại vật liệu này là chỉ với một khối lượng sử dụng nhỏ nhưng cho một giá trị ứng dụng lớn, đặc biệt có hiệu quả cho công nghệ xanh và công nghệ cao nói chung. Việt Nam là một trong số ít các nước có nguồn tài nguyên dồi dào về nguyên liệu quý hiếm này và nhà nước đã có chủ trương hợp tác với Nhật Bản để khai thác chế biến quặng đất hiếm. Để giúp người đọc hiểu rõ về một số khái niệm và công nghệ hóa học xử lý chế biến đất hiếm chúng tôi xin giới thiệu tài liệu tổng quan này. Tài liệu sẽ đề cập đến các khái niệm về đất hiếm, nguyên tố đất hiếm, kim loại đất hiếm, công nghệ hóa học xử lý, chế biến chúng. Những thông tin liên quan đến sự tồn tại, phân bố và trữ lượng các nguyên tố này trong thiên nhiên cũng như tình hình sản xuất trên thế giới, thị trường giá cả của nguồn nguyên liệu và vật liệu đặc biệt này cũng được điểm qua một cách khái quát và cập nhật.

NỘI DUNG

I. Đất hiếm là gì?

II. Vị trí các NTĐH trong bảng hệ thống tuần hoàn

III. Các tính chất vật lý và hóa học của NTĐH

IV. Phân bố các NTĐH trong vỏ trái đất

1. Quặng và các khoáng vật chứa NTĐH

2. Trữ lượng

V. Khai thác, công nghệ chế biến đất hiếm

V.1. Khai thác

V.2. Công nghệ xử lý, chế biến đất hiếm

VI. Công nghệ phân chia và tinh chế các NTĐH

VI.1. Phương pháp oxy hóa tách các ĐH ở trạng thái hóa trị khác III

VI.2. Phân chia và tinh chế các NTĐH bằng phương pháp trao đổi ion

VI.3. Phương pháp chiết dung môi phân chia các nguyên tố đất hiếm

VI.4. Tách bằng tổ hợp các phương pháp khác nhau

VII. Ứng dụng của NTĐH

VII.1. Giá cả và thị trường ĐH

VII.2. NTĐH với khía cạnh môi trường

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,