Công nghệ tạo hạt hóa học phân NPK

TS. Nguyễn Huy Phiêu
10:55' AM - Thứ ba, 19/09/2017

MỞ ĐẦU

Công nghệ sản xuất phân bón hóa học thuộc loại hình công nghệ phức tạp, tiêu hao nhiều nguyên liệu và năng lượng. Để sản xuất 1T amoniac cần 873 m3 khí thiên nhiên hoặc 0,72T naphta,hay 0,87 T dầu hoặc 1,54 T than (nhiệt trị 6,333 kcal/kg).Muốn sản xuất 1 T DAP cần có 222kg amoniac, 467 kg axit photphoric (tính theo P2O5), 72 kWh điện năng, 0,38Gj dầu đốt… Phân bón hỗn hợp còn phức tạp hơn nhiều có nhiều chủng loại (được giới thiệu trên các bảng 3, 4, 5 và 6).

Công nghệ sản xuất phân bón hỗn hợp đã được nghiên cứu từ năm 1927, bao gồm cơ sở lý thuyết về tính tương hợp của các loại nguyên liệu, các quá trình hóa lý xảy ra khi phối trộn nguyên liệu, công nghệ và thiết bị sản xuất, tính chất hóa lý và hiệu quả nông hóa của sản phẩm…

Trong chuyên đề này, chúng tôi giới thiệu các phương pháp sản xuất phân bón hỗn hợp phổ biến trên thế giới, thực trạng sản xuất những đề xuất việc khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ sản xuất phân bón hỗn hợp trong thời gian tới, mặt khác cũng kiến nghị nhà nước có chính sách cấm đầu tư những loại hình công nghệ sản xuất phân kém chất lượng, thậm chí là hàng giả gây thiệt hại cho nông dân và nền kinh tế nước nhà

MỤC LỤC


1.Giới thiệu
2.Lọc dầu sinh học và nền kinh tế sinh khối
3.Phân loại các quá trình lọc dầu sinh học
4.Các hóa chất và polyme tiềm năng từ lọc dầu sinh học
4.1.Nền tảng khí tổng hợp
4.2.Nền tảng khí sinh học
4.3.Nền tảng đường C6 và C6/C5
4.4.Nền tảng dầu thực vật
4.5.Nền tảng dầu rong tảo
4.6.Nền tảng dịch hữu cơ
4.7.Nền tảng lignin
4.8.Nền tảng dầu nhiệt phân
5.Hóa chất và polyme từ sinh khối – Cơ hội và dự báo phát triển
6.Lợi ích kinh tế của việc kết hợp sản xuất nhiên liệu và hóa chất
6.1.Kết hợp với sản xuất ethanol sinh học
6.2.Kết hợp với sản xuất nhiên liệu sinh học
7.Thương mại hóa sản phẩm
8.Các sản phẩm đã được thương mại hóa và
các sản phẩm đang tiếp cận thị trường
8.1.Các hợp chất chứa C1
8.2.Các hợp chất chứa C2
8.3.Các hợp chất chứa C3
8.4.Các hợp chất chứa C4
8.5.Các hợp chất chứa C5
8.6.Các hợp chất chứa C6
8.7.Các hợp chất chứa Cn
9.Thảo luận
9.1.Đánh giá chung
9.2.Công nghiệp sinh khối ở Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,