Đảng bộ Vinachem: Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021

12:42 CH @ Thứ Ba - 05 Tháng Giêng, 2021

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Phan Công Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Chu Đình Động, Trưởng ban Dân vận, đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, đồng chí Phùng Quanh Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Quý, phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí là Trưởng phó Ban của 04 Ban hợp nhất của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2020

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 cho thấy, trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19, song Đảng ủy Tập đoàn luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là yếu tố then chốt, quyết định tới kết quả công tác xây dựng đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, năm 2020 công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo an toàn và đúng kế hoạch theo quy định.

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận và các đoàn thể, công tác văn phòng cấp ủy và tài chính đảng...Năm 2020, có 8 đảng bộ phía Nam chuyển về sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Hiện, Đảng bộ Tập đoàn có 31 tổ chức Đảng trực thuộc với 1492 đảng viên. Trong năm, có 6/31 tổ chức cơ sở được xếp loại tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 25/31 tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 tổ chức Đảng được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp nhận 08 tổ chức đảng tại thành phố Hồ Chí Minh về sinh hoạt tại Đảng ủy Tập đoàn và ký quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 và thời tiết khắc nghiệt (lũ lụt tại miền Trung, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, sản xuất bị gián đoạn, tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng như xuất khẩu giảm mạnh. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Từ kết quả đạt được cũng như các hạn chế được chỉ ra trong báo cáo. Đảng ủy Tập đoàn xác định năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Đảng ủy Tập đoàn đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị như:

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn để yên tâm lao động sản xuất kinh doanh cùng doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Triển khai các nội dung theo chương trình công tác toàn khóa do Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua.

- Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 “Về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt các công tác về cán bộ, kiểm tra giám sát, công tác dân vận đoàn thể, công tác văn phòng cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ công tác năm 2021 và Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2021. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn tham luận tại Hội nghị

Các tham luận tại Hội nghị cũng cho thấy, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19, nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn, các đơn vị đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động và đồng hành cùng cả nước chung tay đầy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ những khó khăn của Tập đoàn, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2020.

Trong thời gian tới, đề nghị tập trung vào việc giải quyết những khó khăn tồn tại đã nêu trong báo cáo. và tập trung vào 05 nhiệm vụ trọng tâm:Tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; Thực hiện nghiêm túc thực hiện phát triển đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất lãnh đạo; Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/BCT về xây dựng chỉnh đốn đảng; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ Tập đoàn; Chủ động xây dựng, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt chủ động thích ứng với thị trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng thời đề nghị mỗi chi bộ, đảng bộ trực thuộc nâng cao hơn nữa trách nhiệm, làm tốt công tác tư tưởng, tập trung vào khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong năm 2020 để thực hiện tốt các công tác về xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ sát sao của Đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn trao Bằng khen cho Chi, Đảng bộ đạt Danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 51-QĐ/ĐU, ngày 30/11/2020 của Đảng ủy Tập đoàn về việc khen thưởng cho 06 tổ chức đảng đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu: Đảng bộ Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam, Đảng bộ Công ty CP CP Pin Ắc quy Miền nam, Đảng bộ Công ty CP Cao su Sao Vàng, Chi bộ cơ quan Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Chi bộ Hội đồng thành viên Tập đoàn, chi bộ Ban Kiểm tra Pháp chế Tập đoàn; Quyết định số 52- QĐ/ĐU, ngày 30/12/2020 của Đảng ủy Tập đoàn danh hiệu đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền cho đồng chí Lê Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

HỒNG LIÊN