Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

03:22 CH @ Thứ Ba - 15 Tháng Mười Hai, 2020

Sau 18 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Văn phòng Quốc hội biên soạn "Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV".

Thực hiện Công văn số 17/CV/BTGĐUK ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề nghị các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và người lao động.

Nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV xem tại đây.